Solar Enerji

1 KW Elektrik Kaç TL?

Kw Nedir? kWh nedir? Ne İşe Yarar?

Kullandığımız elektrikli aletler ve elektronik cihazlar tarafından şebekeden Watt(W) üzerinden tüketilmekte ve kilovatsaat (kWh) üzerinden de faturalandırılmaktadır. En sık sorulardan biri olan 1 kw elektrik kaç tl 2023, 1 kw kaç TL sorusunun da aslında doğrusu 1 kWh (kilovatsaat) elektrik kaç lira şeklinde olmalıdır. kW elektrikli cihazların gücünün ölçü birimidir. Kilo nasıl ki önüne geldiği birimi bin ile (1.000) çarpmak demek ise, kilovat (kW) da Watt’ın bin (1.000) katı anlamına gelmektedir. Yani 1 kW = 1.000 Watt diyebiliriz.

1 KW elektrik kaç tl

1 kW Elektrik Kaç TL?

1 kw kaç tl sorusunun ise birden fazla cevabı bulunmaktadır. Zira kullanılan elektrik aynı olsa da kullanım noktasının tipine, tesisatına, tarife grubuna, tek terim-çift terim olma durumuna vb. birçok sebep kullanılan elektriğin birim fiyatını değiştirmektedir. Birim fiyat; bu bahsettiğimiz kilovatsaatin fiyatıdır. Kullandığımız elektriğin fiyatı içinde Aktif Enerji Bedeli ve Dağıtım bedeli olmak üzere iki farklı birim fiyat bulunur. Aktif enerji bedeli elektriğin fiyatıyken; dağıtım birim fiyatı ise elektriğin kullanım yerlerine dağıtılması için kullanılan şebeke, altyapı vb. hizmetler için alınan fiyattır. Dağıtım bedelini EPDK belirler ve Türkiye’nin her yerinde bu dağıtım bedeli kullanım noktasının abone grubuna göre aynı olmaktadır. Yani Tekirdağ’da bir Sanayi tarifesi kullanıcı ile Van’da yer alan aynı tarifedeki bir Sanayi kullanıcısı, aynı dağıtım birim fiyatı üzerinden faturalandırılmaktadır. Aktif enerji bedeli ise; tüketicinin yapacağı ikili anlaşmaya göre farklılık gösterebilir. Az önceki örnekten ilerleyecek olursak; Tekirdağ’daki Sanayi kullanıcısı indirimli elektrik almak üzere bir Tedarik Şirketi ile anlaşma yaptıysa birim fiyatı bu anlaşma koşullarına göre hesaplanacaktır. Aynı tedarikçiyle Van’daki sanayi kullanıcısı da aynı şartlarda anlaşma yapmış olsa bile; saatlik tüketimlerine göre hesaplanan anlaşma türlerinde birim fiyatlar yine farklı olacaktır. Aynı anlaşma şartlarıyla, aynı saatlerde aynı miktarda elektrik çekmediği sürece elektrik birim fiyatı 2023 farklılık gösterecektir.

Elektrik Fiyatlarını Kim Belirler?

İkili anlaşma ile indirimli elektrik tedarik etmeyen kullanıcılar EPDK’nın belirlediği Ulusal Tarife tablolarına ve EPDK’nın belirlediği Son Kaynak Tedarik Tarifesine tabii olmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; genelde üç ayda bir Türkiye’nin her yerindeki bu tipli tüketiciler için, Aktif Enerji Bedelini, Dağıtım Bedelini, Güç Bedelini, Güç Aşım Bedelini vb. faturada yer alan tüm bedelleri gösterdiği bir tablo yayımlamaktadır. Bu tablolar ve daha fazlası sitemizin Bilgi Bankası alanında yayımlanan içeriğimizde fazlasıyla mevcut olup aşağıdaki link üzerinden ulaşabilir, bu gruptaysanız elektrik faturanızın fiyatını kontrol ve teyit edebilirsiniz.

Yıllara Göre Enerji Fiyatları

Elektrik Fiyatları - EPDK

Elektrik Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Elektrik fiyatlarının temel kullanıcı için yani elektriğini ikili anlaşma yapmadan normal yollarla temin eden kullanıcılar için neye göre belirlendiğini aşağıda anlatıyor olacağız. Bu tipli yani EPDK’nın belirleyip yayımladığı Ulusal Tarife Tabloları üzerinden elektrik kullanan tüketicilerde en temelde elektriğin fiyatı; kullanıldığı noktanın yani tüketim yerinin Abone Grubuna göre belirlenir diyebiliriz. Ama bu aynı abone grubundaki elektrik kullanıcılarının kullandığı elektriklerin aynı fiyatta olduğu anlamına gelmez. Zira Abone grubundan sonra elektrik fiyatını belirleyen birden fazla faktör devreye girmektedir. Bunlardan sırayla bahsedebilmek için ilk sırayı abone grubuna vermek mantıklı olacaktır. Sonrasında Gerilim Tipi, Terim Tipi ve kullanımın Tek zamanlı mı yoksa üç zamanlı faturalama mı olduğuna bakmak gerekecektir.

Temelde 5 farklı abone grubu bulunmaktadır. Bunlar;

 • Sanayi
 • Ticarethane (yeni adıyla Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer)
 • Mesken
 • Tarımsal Faaliyetler (Eski adıyla Tarımsal Sulama)
 • Aydınlatma

Bu beş abone grubu da; dağıtım şebekesine bağlı oldukları gerilim seviyesine göre Alçak Gerilim ve Orta Gerilim olarak ikiye ayrılır. (Dağıtım şebekesine değil de iletim şebekesine bağlıysa yani yüksek gerilimdeyse; İletim Sistemi Kullanıcısı olarak tek bir alana geçer)

 1. Alçak Gerilimden bağlı bu beş abone grubundan ikisi de yapılan son düzenleme ile Mesken yani evlerimizin girdiği abone grubu ile Ticarethane grubu kademeli olarak kullandıkları tüketime göre kendi içlerinde bir kez daha ikiye ayrılır. Düşük tüketimli ve Yüksek tüketimli olarak ikiye ayrılan Mesken ve Ticarethanede abone grubu aynı olsa da ilk kademede yani düşük kademede birim fiyatı farklı, sonraki ikinci kademede birim fiyatı farklı olmaktadır.
 2. Orta Gerilimden bağlı abonelerin her biri için de Tek Terimli ve Çift Terimli tarife sınıfında olma durumları söz konusudur. Tek Terimli tarife sınıfında yer alan Ticarethane abonesinin birim fiyatı ile Çift terimli tarife sınıfında yer alan Ticarethane abonesinin birim fiyatı; abone grubunun aynı yani Ticarethane olmasına rağmen farklılık gösterecektir. Aynı zamanda bu Tek-Çift olma durumu, faturaya ek bir iki kalem daha doğurmaktadır. Çift terimli sınıfta yer alan abonelerde, Güç Bedeli ve Güç Aşım Bedeli olmak üzere iki farklı fatura kalemi devreye girer.

1 TEMMUZ 2023 EPDK FİYATLARI

1 kW Elektrik 2023 Fiyatları Nelerdir?

Elektriğini Ulusal Tarife Tablolarına tabii olarak kullanan tüketiciler için yani; herhangi bir Tedarik Şirketi ile ikili anlaşma yapmamış olan kullanıcılar için aşağıdaki tabloda yer alan fiyatlar uygulanır. Bu tablodaki fiyatların uygulanabilir olmasının diğer şartı da; Sanayi ve Ticarethaneler için yıllık tüketimin 1.000.000 kWh’i aşmaması, Tarımsal Faaliyetler ve Mesken abone grupları için ise yıllık 100.000.000 kWh’ı aşmamasıdır. Bu abone gruplarının bu limitleri aşması halinde kullandıkları elektriğin birim fiyatları bu tablo üzerinden kullanılmaz. Onun yerine Son Kaynak Tedarik Tarifesi olan ve (PTF+YEKDEM) üzerinden %9,38 marj uygulanarak hesaplanır. Formüle dökecek olursak; (PTF+YEKDEM) x 1,0938 şeklinde hesaplanan birim fiyata tabi olunacaktır.  Burada yer alan birim fiyatları ise yazımızın devamında detaylı şekilde yer vereceğiz ancak bu fiyatların ne olduğunu, geçmişten günümüze nasıl seyrettiğini görmek isterseniz aşağıda linki yer alan yazımıza da göz atabilirsiniz.

Güncel PTF Fiyatları

Elektrik Faturası Hangi Kalemlerden Oluşur?

Elektrik faturaları faturayı kesen tedarikçiye de bağlı olmakla birlikte temelde iki büyük kalemden oluşur ve tarife sınıfına göre, reaktif tüketime girme durumuna göre ve/veya çeşitli faktörlere göre de artar ve farklılık gösterir. Aşağıda bir faturada rastlayabileceğiniz tüm bedellere ilişkin bilgiler ve açıklamaları yer almaktadır.

Aktif Enerji Bedeli

Bu bedel; kullanılan elektriğin satış fiyatıdır. Elektriğin kilovatsaati bu birim fiyat üzerinden satılmaktadır da diyebiliriz. Bu bedel ulusal tarife tablolarına tabii tüketiciler için EPDK tarafından belirlenmekte, ikili anlaşma ile elektrik alan tüketiciler içinse Tedarikçi ile yapılan anlaşma koşullarına göre belirlenmektedir. Ulusal tarifeden elektrik alan kullanıcılar günün 24 saatinin aynı birim fiyat üzerinden faturalanmasının yanı sıra günün saatlerini Gündüz-Puant-Gece olacak şekilde üçe ayırarak her birindeki tüketimin farklı birim fiyata tabii olmasını da isteyebilir. Bu tercihi genellikle gece vardiyası olan ve yoğun elektrik tüketimi yapan fabrika ve sanayiler yapmaktadır. Zira bu üç saatten en uygun olanı akşam 22:00 – sabah 06:00 arasını kapsayan Gece aralığıdır. En pahalı olan ise Puant adı verilen akşam 17:00 – 22:00 saatleri arasıdır.

Dağıtım Bedeli

Bu bedel kullanıcının ikili anlaşma yapıp yapmamış olmasıyla ilgilenmez. Kullanıcı ister ikili anlaşma ile farklı bir tedarikçiden elektrik alsın isterse görevli tedarik şirketi ile ulusal tarife üzerinden faturalansın, dağıtım bedeli aynıdır. Yani dağıtım bedeli; aktif enerji bedeli gibi tüketicinin tedarikçisine değil, abone grubuna, tarife sınıfına ve tarife türüne göre farklılık gösterir.

NOT: Günümüzde ulusal tarifeden fiyatlanan tüketicilerde Aktif Enerji Bedeli ve Dağıtım bedeli toplanarak “Elektrik Tüketim Bedeli” adı altında birleştirilmiş ve faturalarda tek kalem olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu bedel yukarıdaki iki birim fiyatın toplamından oluşmaktadır.

ENERJİ BİLGİLERİ

Güç Bedeli

Bu bedel yalnızca ÇİFT TERİMLİ tarife sınıfında yer alan tüketicilere uygulanan bir bedeldir. Tüketici bu tarife sınıfına geçerken veya bu tarife sınıfını seçerken tedarikçisine; Sözleşme Gücü adı altında bir güç bildirimi yapar. Bu tüketicinin belirttiği bu miktarın üzerinde güç çekmeyeceğine dair bir taahhüt niteliğindedir. Faturasında da bu güç miktarı, ulusal tarife tablolarında belirtilen güç bedeli birim fiyatı ile çarpılarak Güç bedeli olarak tüketiciye yansıtılır.

Güç Aşım Bedeli

Yukarıda güç bedeli alanında bahsi geçen; Çift Terimli tarife sınıfına tabii tüketiciler, belirttikleri gücün üzerinde bir güç tüketirlerse belirttiklerinin üzerinde kalan kadarki tüketimleri ceza bedeli olarak tüketiciye yansıtılır. Bu da yine ulusal tarife tablolarında Güç Aşım Birim Bedeli olarak belirtilen bedeldir ve güç bedelinin iki katı kadardır.

YEKDEM Bedeli

Bu bedel ulusal tarife üzerinden faturalandırılmayan tüketicilerde görülür ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasının birim bedeli üzerinden hesaplanır. Her ayın ortasında bir önceki ayın uzlaştırma bildirimi yayımlanır ve YEKDEM birim maliyeti açıklanır. Bu birim maliyet kullanıcının tüketimi ile çarpılarak YEKDEM bedelini oluşturur. YEKDEM birim maliyetlerinin son 10 yıldır nasıl gerçekleştiğini merak ediyorsanız aşağıda linki yer alan yazımıza göz atabilirsiniz.

Güncel PTF Fiyatları

YEKDEM Fark Bedeli

Yukarıda bahsi geçen YEKDEM birim bedelinin; her ayın ortasında (ortalama 15-16’sına tekabül eder) açıklandığını belirtmiştik. Ancak tedarikçiler genellikle ayın ilk haftasında faturalarını kesmektedir. Bu durumda EPDK’nın yayımladığı Öngörülen YEKDEM birim maliyetlerini veya kendi tahmini YEKDEM birim maliyetlerini kullanarak fatura kesebilirler. Bu durumda da gerçekleşen YEKDEM birim maliyeti ayın ortasında açıklandığında, faturada uygulanan bedel ile arasında fark olacaktır. Bu farkın da artı veya eksi olarak müşteriye yansıtılması gerekmektedir. Faturanızda bu bedel varsa bilin ki bu bedel önceki ayın gerçekleşen YEKDEM birim maliyeti ile tahmini YEKDEM birim maliyeti arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.

BTV veya ETV (Belediye Tüketim Vergisi veya Elektrik Tüketim Vergisi)

Bu bedel tedarikçiler tarafından kullanıcının bağlı olduğu abone grubuna bağlı olmak üzere; aktif enerji bedelinin %5 ‘i veya %1’i olarak tahsil edilir ve kullanıcının bağlı olduğu belediyeye ödenir. Eğer kullanıcı bir belediyenin mücavir alanı içerisinde değilse yani belediyenin sorumluluk alanında tüketim yapmıyorsa; örneğin köylerin bazı alanları vb. bu bedel tahsil edilmez.

KDV (Katma Değer Vergisi)

Elektrik faturalarında KDV genellikle yukarıdaki bedellerin toplamı üzerinden %20’si alınarak hesaplanır. KDV istisnası olan tüketiciler içinse bu %20 oranı %8 gibi değişkenlik gösterebilir.

Elektrik Faturası Ödeme

Yukarıda bahsettiğimiz fatura kalemlerini faturanızda kontrol etmek, ödenmemiş fatura borcunuz olup olmadığını sorgulamak veya faturanızı ödemek isterseniz; aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz. İlgili içeriğimizde tüm Türkiye’nin 21 farklı Görevli Tedarik Şirketi’ne ait fatura sorgulama ve borç ödeme ekranlarına direkt bağlantılar yer almaktadır. Bir tıkla kolaylıkla ulaşıp; fatura ödeme, elektrik borç sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda bu link üzerinden elektrik fatura ödeme, borç sorgulama işlemlerine ek olarak, abonelik kapatma, abonelik yaptırma, sitedeki dağıtım şirketlerine yönlendirmeler ile de elektrik arıza bildirim, kaçak kullanım sorgulama, aydınlatma ihbarı veya sokak aydınlatma arızası bildirim, alo 186 elektrik arıza vs. birçok online işlemlere de ulaşabilirsiniz.

Elektrik Faturası Sorgulama

1 kW Elektrik Kaç TL 2023

Tüm bu bilgiler akabinde 1 kw elektrik kaç tl sorumuza dönecek olursak elektrik kw fiyatı 2023 araştıran herkes için; aşağıda bağlı olunan abone grubuna, tarife türüne, tarife sınıfına göre 1 kwh kaç tl sorusunun cevabı olan elektrik tüketiminin kaç liraya mal olduğu yani elektrik kwh fiyatı anlatılmaktadır.

Mesken Elektrik Birimi Fiyatı 2023

Ev aboneliklerimiz MESKEN adı altında olan abone grubuna girmektedir. Kademeli elektrik tarifesi uygulamasına geçilmesi ile birlikte, evlerimizde kullandığımız elektriğin ilk 240 kWh’lık kısmı farklı bir birim fiyat üzerinden, üzerinde kalan kısmı ise farklı bir birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Temmuz 2023 ayı için güncel fiyatlar göz önüne alındığında;

240 kWh’ın üzerine çıkmayan bir ev elektriği tüketiminde;

– Aktif enerji birim fiyatı = 0,482187 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,858883 TL/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 1,34 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan %5’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

EV İÇİN ELEKTRİK KWH FİYATI  = 1,85 TL /kWh’ye tekabül etmektedir. Tabi bu fiyat ayda 240 kWh’ı geçmeyen evler için geçerlidir.

Aşağıda yer alan linkten Temmuz 2023 sonrasında evlerde kullanılan elektrik fiyatlarına zam gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca 240 kWh’ın üzerindeki tüketimin birim fiyatını da görebilirsiniz. EPDK elektrik fiyatları yani güncel elektrik fiyatları aşağıdaki linkte yer aldığı şekildedir.

Elektrik Tarifelerine Esas Tarife Tabloları

EPDK ANA SAYFASI

EPDK tarafından genellikle 3 ayda bir yukarıdaki resimde yer alan Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları güncellenmektedir. Bu süre kati olmamakla birlikte birçok faktörden etkilenmekte, bazen yayımlanan son tarife tabloları aylarca geçerliliğini korumaktadır. Bu alanda tarife tablosu yayımlanırken geçerliliğinin başlangıç tarihi yer alırken bitiş tarihi yer almaz. Yenisi yayımlanana kadar son yayımlanan tarife tabloları geçerli olmaktadır.

Ticarethane Elektrik Birim Fiyatı 2023

Ticarethane abone grubunda olan veya yeni adıyla “Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer” abone grubuna bağlı olan tüketicilerde elektrik birim fiyatı 2023; öncelikle tüketicinin Alçak Gerilimden mi yoksa Orta Gerilimden mi bağlı olduğuna göre değişmektedir. Sonrasında ise Orta Gerilimden Bağlı ise Çift Terimli mi yoksa Tek Terimli tarife sınıfına mı bağlı olduğuna göre bir kırılım daha yaşamaktadır.

 • AG (Alçak Gerilimden bağlı) Ticarethane Fiyatı

Kademeli elektrik tarifesi uygulamasına geçilmesi ile birlikte, bu tarifede kullanılan elektriğin ilk 900 kWh’lık kısmı farklı bir birim fiyat üzerinden, üzerinde kalan kısmı ise farklı bir birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Temmuz 2023 ayı için güncel fiyatlar göz önüne alındığında;

900 kWh’ın üzerine çıkmayan bir AG Ticarethane elektriği tüketiminde;

– Aktif enerji birim fiyatı = 1,454124 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,878175TL/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 2,33 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan %5’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

AG DÜŞÜK KADEME TİCARETHANE ELEKTRİK KWH FİYATI  = 2,89 TL /kWh’ye tekabül etmektedir. Tabi bu fiyat ayda 900 kWh’ı geçmeyen Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grubunda olan tüketiciler için geçerlidir.

İlk 900 kWh sonrasındaki elektrik tüketimi için ise fiyat aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır;

– Aktif enerji birim fiyatı = 2,217619 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,878175TL/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 3,10 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan %5’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

AG YÜKSEK KADEME TİCARETHANE ELEKTRİK KWH FİYATI  = 3,85 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

 • OG (Orta Gerilimden bağlı) Ticarethane Fiyatı

Orta gerilimden bağlı olan Ticarethane aboneleri terim tipine göre Tek terimli veya Çift terimli tarife grubunda yer alabilir. Bu durum ödenecek fatura kalemlerini ve bu kalemlerden Dağıtım Bedeli olan kalemin birim fiyatını etkilemektedir.

>> OG Tek Terimli Ticarethane (Kamu ve Özel Hizmetler Sektör ile Diğer)

– Aktif enerji birim fiyatı = 2,198349 TL/kWh

– Dağıtım birim fiyatı  = 0,737099TL/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 2,94 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan %5’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

OG TEK TERİMLİ TİCARETHANE ELEKTRİK KWH FİYATI  = 3,65 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

>> OG ÇİFT Terimli Ticarethane (Kamu ve Özel Hizmetler Sektör ile Diğer)

– Aktif enerji birim fiyatı = 2,193600 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,590916 TL/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 2,78 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan %5’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

OG ÇİFT TERİMLİ TİCARETHANE ELEKTRİK KWH FİYATI  = 3,47 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

ampul elektrik

Sanayi Elektrik Birim Fiyatı 2023

Sanayi Sicil Belgesi bulunan ve bu belgeyi bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketlerine beyan ederek bildirim yapan tüketiciler Sanayi abone grubundan faydalanmaktadır. Sanayi abone grubu geçtiğimiz yıllarda Ticarethane abone grubuna göre daha avantajlı durumda olsa da artık sadece dağıtım bedeli olarak düşük, aktif enerji bedeli olarak Ticarethane fiyatından yüksektir. Toplam birim fiyatına bakıp ticarethane ile karşılaştıracak olursak Sanayi elektriği birim fiyatı;

 • AG (Alçak Gerilimden bağlı) Sanayi Fiyatı ;

– Aktif enerji birim fiyatı = 2,437926 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,647998TL/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 3,09 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan %1’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

AG SANAYİ ELEKTRİK KWH FİYATI  = 3,85 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

 • OG (Orta Gerilimden bağlı) Sanayi Fiyatı

Orta gerilimden bağlı olan Sanayi aboneleri terim tipine göre Tek terimli veya Çift terimli tarife grubunda yer alabilir. Bu durum ödenecek fatura kalemlerini ve bu kalemlerden Dağıtım Bedeli olan kalemin birim fiyatını etkilemektedir.

>> OG Tek Terimli Sanayi

– Aktif enerji birim fiyatı = 2,507106 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,418818 TL/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 2,93 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan %1’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda

sanayi sicil belgesi
sanayi sicil belgesi

OG TEK TERİMLİ SANAYİ ELEKTRİK KWH FİYATI  = 3,54 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

>> OG ÇİFT Terimli Sanayi

– Aktif enerji birim fiyatı = 2,418802 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,379163/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 2,80 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan %1’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

OG ÇİFT TERİMLİ SANAYİ ELEKTRİK KWH FİYATI  = 3,39 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

Tarımsal Sulama Elektrik Fiyatı 2023

Yeni adıyla Tarımsal Faaliyetler olan abone grubundan faydalanan elektrik kullanıcıları günümüzde mesken yani ev elektriği fiyatından sonra en uygun fiyatlı elektrik tarifeleridir. Tarımsal faaliyet yaptığına ilişkin ilgili yerlerden gerekli belgeleri temin edip dağıtım şirketine beyan eden tarımsal sulama, hayvancılık, vs. işlerle uğraşan kullanıcılar; aşağıdaki hesapta da görüleceği üzere neredeyse ev elektriği ile aynı fiyattan elektrik ödemektedir.

 • AG (Alçak Gerilimden bağlı) Tarımsal Sulama Fiyatı ;

– Aktif enerji birim fiyatı = 1,263044 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,721579/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 1,98 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden afaki alınan %1’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

AG TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK KWH FİYATI  = 2,40 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

tarımsal sulama

 • OG (Orta Gerilimden bağlı) Tarımsal Sulama Fiyatı

Orta gerilimden bağlı olan Tarımsal Faaliyetler aboneleri terim tipine göre Tek terimli veya Çift terimli tarife grubunda yer alabilir. Bu durum ödenecek fatura kalemlerini ve bu kalemlerden Dağıtım Bedeli olan kalemin birim fiyatını etkilemektedir.

>> OG Tek Terimli Tarımsal Sulama

– Aktif enerji birim fiyatı = 1,281934 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,605948/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 1,89 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan afaki %1’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

OG TEK TERİMLİ TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK KWH FİYATI  = 2,28 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

>> OG ÇİFT Terimli Tarımsal Sulama

– Aktif enerji birim fiyatı = 1,298143 TL/kWh

-Dağıtım birim fiyatı  = 0,486664/kWh olmak üzere toplamda yaklaşık; 1,78 TL’ye tekabül etmektedir. Tabi bu birim fiyat BTV ve KDV hariç bir fiyattır. Aktif enerji bedeli üzerinden alınan afaki %1’lik BTV ile toplam bedel üzerinden alınan %20’lik KDV’yi de hesaba kattığımızda;

OG ÇİFT TERİMLİ TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK KWH FİYATI  = 2,16 TL /kWh’ye tekabül etmektedir.

1 KW Elektrik Kaç TL içeriği İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

240 kW Elektrik Kaç TL?

Yukarıdaki yazımızın mesken elektrik birim fiyatı 2023 isimli başlığında da yer aldığı üzere; evlerimizde kullandığımız elektriğin yani mesken abone grubundaki elektriğin ilk 240 kWh’lık kısmı vergiler dahil 1,85 TL’dir.

1 MegaWatt Kaç TL?

Bir MegaWatt yani 1 MW elektrik 1.000 kilovat yani 1.000 kW elektriğe tekabül eder. Kaç TL olduğunu merak ettiğiniz elektriğin abone grubuna göre yukarıdaki yazımızda verdiğimiz birim fiyatları da 1.000 ile çarptığınızda 1 MW elektrik birim fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Elektrik Faturalarındaki Puant Ne Anlama Gelir?

Elektrik faturalarında yer alan Puant kelimesi elektriğin akşam 17:00 ile 22:00 arasındaki tüketimi anlamına gelmektedir. Üç zamanlı tarifelerde de bu saatler arasındaki elektriğin tüketimi Puant birim fiyatı üzerinden hesaplanır ve diğer saatlere kıyasla daha pahalıdır.

Şantiye Elektriği ile Ev (Mesken) Elektriği Arasındaki Fark Ne Kadardır?

Şantiye elektriği Ticarethane yani yeni adıyla Kamu ve Özel Hizmet Sektörü ile Diğer isimli abone grubuna dahildir ve bu birim fiyat üzerinden hesaplanır. Temmuz 2023 itibariyle her şey dahil OG Tek Terimli şantiye elektriğinin birim fiyatı yaklaşık 3,65 TL/kWh’dir. Mesken abone grubunun birim fiyatı ile arasında ise KDV ve diğer vergiler dahil ortalama yaklaşık 1,80 TL ‘lik bir fark vardır. Şantiye elektriği ev elektriğinden kilovatsaat (kWh) başına 1,80 TL daha pahalıdır veya ev elektriğinin yaklaşık iki katı kadardır da diyebiliriz. Bu da ayda ortalama örneğin 250 kWh tüketen bir tüketim noktası için yaklaşık olarak 325 TL’ye tekabül eder.

İlginizi Çekebilir:  EPC Hizmeti Nedir?

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Teklif Alın