Solar Enerji

Çatı Üzeri GES Nedir?

Çatı üzeri günes enerjisi (GES) güneş ışığının enerjiye dönüştürülmesini ifade eden “fotovoltaik” bir ilkeye dayanan enerji üretim teknolojisidir.

Güneş enerjisi panellerinde elektrik üretiminin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle doğru akımın alternatif akıma çevrilmesi gerekmektedir, bu da AC/DC dönüştürücüsü ile gerçekleşir. Güneş panelleri aracılığı ile biriktirilen enerji, doğru akımdan alternatif akıma dönüştürülür ve kamusal elektrik şebekesine verilir.

Güneş panelleri 2020 fiyatlarını merak ediyorsanız bu linkteki içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Güneş enerjisi panelleri kurulduğu andan itibaren otomatik olarak çalışmaya başlar. Yeterli güneş ışığı alınması ile üretilen elektrik otomatik olarak şebekeye aktarılır. Elektrik üretimini takip eden süreçte şebekenin gerilimi, frekansı ve düzeni ile ilgili denetimler güvenlik amacı ile belirli aralıklarla yinelenir.

Çatı Güneş Enerjisi (GES) Kullanım Alanları Nelerdir ?

Elektrik hizmetlerinden faydalanan her abone yurttaş, çatıya günes enerjisi fiyatlarını karşılayarak kendi elektrik üretim tesisini elde edebilir.

Ev tipi solar enerji dışında çatı üzeri uygulamalar özellikle organize sanayi bölgelerinde, depolama alanlarında, tarım ve hayvancılık tesislerinde, büyük ticari yapılarda yani alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, akaryakıt İstasyonları gibi oldukça geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Özellikle ticaret tarifesinden elektrik kullanan aboneler yani alışveriş merkezleri; oteller; hastaneler; akaryakıt istasyonları; soğuk hava depoları; lojistik tesisler için çatı üzeri güneş enerjisi kurulması çok avantajlı olmakta; kurulan tesisler firmanın bulunduğu bölgeye göre yatırımı 3,5-5,5 yıl arasında geri ödemektedir.

Aynı şekilde büyük sanayi tesisleri ve fabrikalarda da geriye dönüş süreleri endüstriyel tesisin bulunduğu bölgeye göre 4,5-6,5 yıl arasında değişmektedir.

Çatı Üzeri GES Kurulumu Ekonomik midir?

Çatı üzeri Güneş Enerjisi Santralleri 12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında getirilen ek faydalarla ve son yıllarda düşen ekipman ve sistem kurulu fiyatları ile endüstriyel işletmeler, fabrikalar ve elektriğini ticari tarifeden alan işletmeler için ekonomik bir duruma gelmiştir.

Özellikle ticaret tarifesinden elektrik kullanan aboneler yani alışveriş merkezleri; oteller; hastaneler; akaryakıt istasyonları; soğuk hava depoları; lojistik tesisler için çatı üzeri güneş enerjisi kurulması çok avantajlı olmakta; kurulan tesisler firmanın bulunduğu bölgeye göre yatırımı 4-5,5 yıl arasında geri ödemektedir.

Aynı şekilde büyük sanayi tesisleri ve fabrikalarda da geriye dönüş süreleri endüstriyel tesisin bulunduğu bölgeye göre 5-6,5 yıl arasında değişmektedir. Buda USD bazında yılda herhangi bir finansman kullanmadan %16-%18 bir getiriye tekabül ederki; yatırımcı açısından çok avantajlıdır.

Yani yatırımcı 6 yılda yatırdığı parayı geri aldıktan sonra 19 yıl bedavaya elektrik kullanacaktır. Güneş enerjisi sistemlerinin ekonomik ömrü 25 yıl olup, yeni çıkan güneş paneli teknolojileri ile bu ömür 30 yıla kadar uzayacağı düşünülmektedir. Bkz aşağıdaki tablolar:

Çatı üzeri Güneş Enerjisinin ekonomik oluşunu bir başka şekilde gene şöyle izah edilebilir. Herhangi bir fabrika ve endüstriyel tesis elektrik kullandığında aktif enerji bedelleri dışında; iletim; dağıtım bedelleri ve bunların üstüne 3 adet fon (TRT, Belediye Tüketim Vergisi; Enerji Fonu) ve KDV ödemektedir.

Lokal olarak yerinde üretilen ve tüketilen elektrikte bu tipli ek maliyetler olmadığı için yerinde üretim / tüketim (prosumer) daha caziptir. Zaten yurtdışında da bu konsept bayağı hızlı ilerlemektedir.

Türkiye’de yıllara göre elektrik fiyatlarını incelemek için lütfen bu içeriğimizi ziyaret ediniz.

Türkiye’de elektriğin fiyatı son 10 yıldır sanayi tarifesinde 70 – 80 USD (aktif enerji+dağıtım+fonlar); ticaret tarifesindede 100 -110 USD (aktif enerji + dağıtım + fonlar) altına inmemiştir. Bu rakamlara bunun üstüne gelen %18 KDV ilave edilmemiştir. Bkz alttaki tablo:

Sanayi Tarifesi
Sanayi Tarifesi
Ticarethane Tarifesi
Ticarethane Tarifesi

Çatı GES Projelerinde kullanan malzemeye göre yatırım bedelinin 750.000 USD-800.000 USD arasında değiştiğini öngörürsek; böyle bir güneş enerjisi santrali ile  80-100 USD aldığınız elektriğin 30 USD olarak 25 yıl alacağınız anlamına gelirki, buda rekabet gücünüzü bulunduğunuz sektörde kat be kat arttıracaktır.

Sanayi Elektrik Raporu

Çatı üzeri GES kurulumunda dikkat edilecek konular nelerdir?

Çatı üzeri Güneş Enerjisi projelerinde dikkat edilecek pek çok konu vardır. Bunlar tesisin kendi elektrik tüketimi ve bu tüketimin günlük ve aylık dağılımı, tesisin trafo gücü ve sözleşme gücü; tesisin bulunduğu bölge; tesisin çatı alanı; yönü; buna göre yapılacak tesisin boyutlandırılması (fazladan yapılacak tesis yatırım maliyetlerini arttırarak; her ne kadar aylık mahsuplaşma olsada geri dönüş sürelerini uzatmaktadır.)

Gene önemli noktalardan biri çatıya böyle bir sistemle 12-15Kg/m2 bir yük bineceğinden dolayı çatının statiğinin uygunluğu; çatı üst kaplamasının nasıl yapıldığı ve uygunluğu önem taşıyan konulardan biridir.

Ayrıca yapılacak başvurunun 5c veya 5ç maddesine göremi yapılacağı, arazi veya çatı uygulama olması; abonenin aynı dağıtım bölgesinde birden fazla üretim ve/veya tüketim noktasının olup olmaması diğer dikkat edilmesi gereken unsurlardır.

Burada bu konuda ihtisas sahibi bir EPC (Engineering-Procurement-Construction) firması mühendislik satın alma ve kurulum firması ile çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Çatı Üzeri GES Kurulumunda Boyutlandırma

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi santrallerinde boyutlandırma geri dönüş hesapları için büyük önem teşkil etmektedir. Çatı üzeri Güneş enerjisi santralleri 1MW için 6.500m2-7.000 m2 gerekmekte olup, çatı güneşi üzeri güneş enerjisi tesisi Türkiye’de bulunduğu bölgeye göre 1.200-1300 MWh arasında bir üretimi olmaktadır.

Çatı üzerine Güneş santrali yapılacak tesisin tüketiminin bu üretim ile aylara göre uyumlu olması gerekmektedir. Buna göre üretim, tüketim bunların birbirlerini karşılama oranı için bir mühendislik çalışması yapılması gerekir.

Çatı üzeri güneş enerjisi santrali kurulumlarında hangi tip inverter (çevirici) ler kullanılmalıdır?

Çatı Üzeri Güneş enerji santrallerinde dizi – (string) ve optimizer’lı inverter (eviriciler) kullanılır. Hangi tipli inverter(evirici) kullanılacağı tesisin tipi, çatının tipi ve müşteri önceliklerine göre belirlenir.

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunda Ürün Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrallerinde kullanılacak en önemli ürünler,  güneş paneli, inverter (evirici), konstrüksiyon, kablo ve konektörler oluşmaktadır.
Güneş panellerinin güçleri ve verimlilikleri son 10 yılda çok ilerleme göstermiş olup, 2019 yılında üretilen ve satılan güneş panellerinde en çok kullanılan paneller 275W’dan başlayıp 400W’a kadar çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, panelin elektrik verimliliği, yer verimliliği ve fiyatıdır.

Çatı Üzeri Güneş enerji santrallerinde dizi – (string) ve optimizer’lı inverter (eviriciler) kullanılır. Hangi tipli inverter(evirici) kullanılacağı tesisin tipi, çatının tipi ve müşteri önceliklerine göre belirlenir.

Gene konstrükisyonda dikkat edilmesi gereken kısım ne tipli bir alüminyum konstrüksiyon kullanılacağı kadar; aynı zamanda uygulamanın nasıl olması gerektiği detaylarına azami dikkate dilmesi gerekir. Burada nasıl bir tipte çatıda çalışıldığı ve bu çatıya uygun malzeme seçimine dikkat edilmesi gerekir.

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Süreçleri
Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Süreçleri

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Süreçleri

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Kurulum süreçlerini üçe ayırmakta fayda vardır:

1: Çatı Üzeri Güneş Enerjisi İdari Süreci

12 Mayıs 2019’da yayınlanan Lisansız Elektrik Üretimi yönetmeliğine göre çağrı mektubu için idari süreç minimum 3 ay sürmektedir.

Her ayın sonuna kadar verilen evraklar; daha sonraki ay idari bakımdan değerlendirilmekte- eksikler tamamlanmakta; ondan sonraki ay teknik değerlendirme tamamlanıp; 3ncü ayda da YEGM onayları alındıktan sonra çağrı mektubu verilmektedir.

Burada dikkate edilmesi gereken  konu yönetmeliğin 5c veya 5ç maddesine göre başvuru yapılacağı konusudur. Ayrıca başvuru yapan yatırımcının aynı dağıtım bölgesinde birden fazla üretim ve/veya tüketim noktası olması tüketim birleştirmeleri için önem taşımaktadır.

2: Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Ekipman Satın-Alma Süreçleri

İdari süreçlere paralel olarak götürülmesi gereken süreçler güneş enerjisi panel; inverter (evirici), konstrüksiyon seçimi ve tedarikidir. Buradaki ekipmanların 6-8 arası termin süreleri olacağından, idari süreçlerle beraber koordineli bir şekilde temini sağlanmalıdır.

3: Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Tesis Kurulumu

Kurulacak tesisin büyüklüğüne bağlı olarak 1 MW bir tesis için 6-8 haftalık bir uygulama süreci makul olacaktır. Ekip sayısı arttırarak bu süre bir miktar kısaltılabilir.

Çatıya güneş paneli kurmak için gerekli belgeleri incelemek için lütfen sizler için özel hazırlamış olduğumuz içeriği inceleyiniz.

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Çatı Tipleri ve Özellikleri

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrallerinde uygulamayı yapacağınız çatının özellikleri önem taşımakta ve uygulamanın tititizlikle yapılması önemlidir.

Gene önemli noktalardan biri çatı üzeri güneş santralleri çatıya  12-15Kg/m2 bir yük getireceğinden  dolayı çatının statiğinin uygunluğu kontrol edilmesi gerekir; çatı üst kaplamasının nasıl yapıldığı ve uygunluğu önem taşıyan konulardan biridir.

Burada bu konuda ihtisas sahibi bir EPC (Engineering-Procurement-Construction) firması mühendislik-satınalma ve kurulum firması ile çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Çatı üst kaplamalarında pek çok farklı uygulama mevcuttur:

Düz kenet Sistem Çatı

Geniş açıklıklı ve dairesel kesitli çatılarda sorunsuz ve optimum çözüm olanağı sağlayan kenet sistem çatı kaplama imalatları, trapez kenet ve düz kenet olmak üzere 2 farklı seçenekle uygulanmaktadır.

Düz Kenet Kesiti ve Detayı
Düz Kenet Kesiti ve Detayı

Kenet sistemin vida kullanmadan

İlave  z profil ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu durum sac kalınlıklarını ve z profilleri arttırma mecburiyetimizi ortadan kaldırdığından düz kenete göre daha ekonomik maliyetlerle müşterilerimize sunulabilmektedir.

Klipslerle monte edilerek metal levhaların birbirine kenetlenmesi ileride oluşabilecek vida başından kaynaklanacak su izolasyon sorununu ortadan kaldırdığı gibi, mahyadan saçağa veya saçaktan saça tek parça olarak inşaat sahasında üretiminin yapılıyor olması geniş açıklıklı çatı kaplanmasında sıfır sorunla çatı kaplama imkanı sunmaktadır.

Düz kenet sistemde taşıyıcı alt kat trapez olduğundan geniş aralıklı (150 cm ve üzeri) aşıklarla çözülmüş sistemlerde alt kat trapez üzerine kurulan z profil sistemi üzerine kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Trapez kenetin düz kenete göre daha fazla yük taşıma kapasitesi vardır, standart yapılardaki aşık aralarında bile rahatlıkla uygulanmakta ve aşık sistemi aralarına.

Trapez Kenet Sistem Çatı

Trapez Kenet Sistem düz kenet sisteminin tüm avantajlarını sağlamakla birlikte aşık aralıklarının geniş olduğu sanayi yapılarda da kullanılabilmektedir.

Bu sistemde de üretimin sahada yapılıyor olması mahyadan saçağa veya saçaktan saçağa tek parça olarak imalat imkanı sunmaktadır.

Çatı makası yönünde eksiz bir kaplama yapma olanağı sağladığından geniş açıklıklı çatı kaplamalarında daha çok tercih sebebidir.

Trapez Kenet Sistem
Trapez Kenet Sistem

 

Trapez kenet hadveli olduğu için düz kenette olduğu gibi aşık aralarında ilave Z profil (yalancı aşık) ve OSB levha ihtiyacını ortadan kaldırdığı için daha ekonomik ve daha hızlı montaj imkanını sağlamaktadır.

Hazır Sandwich Panellerle Çatı

G Standart yapıların ısı izolasyonlu kaplamasında ideal olan bu sistem uygulama kolaylığı sağlamaktadır.

Sandviç paneller sac kalınlığı ve formuna, arasındaki ısı izolasyonu dolgu malzemesine ve metal türlerine göre farklı tiplerde üretilebilmektedir. Yapının ihtiyacına ve doğru malzeme seçilerek imal edilen hazır sandviç panellerle kaplaması yapılan çatılardan istenilen verim alınabilmektedir.

Sandviç paneller sac kalınlığı ve formuna, arasındaki ısı izolasyonu dolgu malzemesine ve metal türlerine göre farklı tiplerde üretilebilmektedir. Yapının ihtiyacına ve doğru malzeme seçilerek imal edilen hazır sandviç panellerle kaplaması yapılan çatılardan istenilen verim alınabilmektedir.

Kilit Geçme Sistem Çatı (Standing Seem)

Bu sistemde kilit geçme paneller galvanizli boyalı sac, alüminyum ve titanyum çinko kullanılarak imal edilebilmektedir

Geniş açıklıklı yapılarda daha çok tercih edilen bu sistem tek parça olmasına rağmen ısı değişikliğine bağlı genleşmelerde malzemenin boy yönünden hareket edebilmesini sağlar.

Yüksek hadveli olması (65 mm) ve %100 su izolasyonu sağlaması sebebiyle havaalanı ve spor salonu gibi özel projelerde mimarın hayal gücü ile sınırlı olan bu sistem estetik ve fonksiyonel özelliği ile göze çarpmaktadır

Kilit Geçme Sistem Uygulama
Sistemin Avantajları
 • 1000 mm yarıçapa kadar dairesel paneller üretilebilmektedir.
 • Geniş açıklıkta çatılar kaplana bilmektedir.
 • Alüminyumun işlenelebilirliği sayesinde daha yaratıcı çözümler sunar
 • İki katman arasında kullanılan Taş yünü sayesinde sisteme A sınıfı yanmazlık değeri katarak yapının yangın güvenliğini arttırır.
 • Kilitleme işi robota yapıldığından işçilik hatasına mahal verilmez ve %100 su izolasyonu sağlanır.

Kilit Geçme Sistem Uygulama

 

Çift Kat Yerinde Uygulama Çatı Sistemi

Çatı ve cephelerde endüstriyel yapının kullanım amacına göre seçilen özellik ve kalınlıklarda malzeme seçimi yapma olanağı sunan bu sistemde, Isı izolasyon malzemesi olarak Taşyünü veya Camyünü kullanılması önerilmektedir.

Çelik ve prefabrik yapılarda, kullanımı kolay olan bu sistemin, alt ve üst katmanının birbirinden ayrı olması ve ısı izolasyon malzemesinin değil de z profillerin taşıyıcı görevi görmesi ısı izolasyon malzemesinin yoğunluğunu düşük tutarak daha uygun maliyetle aynı yalıtım değerini sağlamamıza olanak sunmaktadır.

Alt ve üst katmandaki trapezlerin z profillerle sisteme monte edilmesi metallerin genleşmesi sonucu vidalarda oluşabilecek izolasyon sorunun oradan kaldırmakta ve sisteme mükemmel su yalıtımı yapma özelliği katmaktadır.

Kesit Ve Detay

 1. 1) Prefabrik veya çelik aşık
 2. 2) Oluk
 3. 3) Saçakaltı aksesuar sacı
 4. 4) Z Profil
 5. 5) Alt kat sacı
 6. 6) Taşyünü izolasyon malzemesi
 7. 7) buhar kesici örtü
 8. 8) buhar dengeleyici örtü
 9. 9) Üst kat sacı

Sistemin Avantajları

 • Kolay montaj sayesinde kenet sisteme göre daha kısa sürede tamamlanması
 • Yapıya A sınıfı yanmazlık özelliği katması
 • Yapının kullanım durumuna göre malzeme seçimine olanak sunması (İç Katmandaki sacın PVDF boyalı, galvanizli veya alüminyum olması gibi)
 • Mükemmel su ve ısı izolasyonu sağlaması ve inorganik olması
 • Tek katı döşenmiş ve ısı izolasyonu gereksinimi olan çatılarda mevcut katmanı demonte etmeden rahatlıkla uygulanabiliyor olması.
 • Cephe Kaplamalarında iç cephede taşıyıcı profillerin görüntü kirliliğini kapatması
 • Cephe kaplamalarında mimari detayların uygulanmasında sınır olmaması (Mimarınızın tasarladığı görselliğin rahatlıkla uygulanabilmesi)

PVC Membranlı Çatı

Düz, eğimli ve tonoz çatılarda kullanılabilen PVC membranlar hem yeni projelerde hem de renovasyon projelerinde uygulanabilir. Mekanik tespitli, balast, vakumlu veya yapıştırmalı uygulamaları mevcuttur.

Düşük eğimli, geniş açıklıklı ve çatı üzerinde tesisat veya baca çıkışları olması zorunlu yapılar için uygun olan bu sistemde alt kat trapezler üzerine döşenen yüksek yoğunluklu taş yünü taşıyıcı vazifesi görmektedir.

Son katman olan PVC membran özel raptet vidalarlarla taşyünü üzerinden alt kat trapeze monte edilir. PVC membranların ek yapıldığı noktalarda vida başları kapatılarak özel dikiş robotları ile membranlar birbirine kaynak yapılarak sızdırmazlık özelliği kazandırılır.

Bu sistemde, bina içinden çatıya çıkan her türlü detay pvc membran ile rahatlıkla çözülür. %1 eğimli çatıda bile kullanılan bu sistem sorunsuz çatı kaplama olanağı sağlar.

Kesiti Ve Detayı

PVC Membranlı Çatı Kesiti ve Detayı
PVC Membranlı Çatı Kesiti ve Detayı

Sistemin Avantajları

 • Düşük Eğimli çatılarda uygulanabilirliği
 • Çatı dataylarının uygulanmasında kolaylık sağlaması
 • Her türlü atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına ve bitki köklerine dayanıklı olması
 • Mekanik sabitleme ile beton ve özellikle hafif metal çatılarda serbest serilerek kullanılabilme,
 • Geniş olarak üretilebilen rulo ebatları ile hızlı ve ekonomik uygulama yapabilme
 • Polyester donatısı sayesinde yüksek boyutsal stabilite ve yüksek yırtılma direnci sağlaması
 • Buhar geçirgenliği özelliği olması

Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Mevzuatındaki Son Durum

12 Mayıs 2019 yayınlanan Lisansız Elektrik Üretimi yönetmeliği; çatı üzeri güneş enerjisi santralleri için pekçok yenilikler ve faydalar getirmektedir.

Yönetmeliğin ana amacı güneş enerjisini öne çıkararak, bu enerjisinin çatı üzeri GES projeleri olarak kullanılmasını sağlamaktır. Burada amaç lokal üretim ile lokal tüketimi bir araya getirmektir.

Prosumer (lokal üretim= lokal üretim) adı ile de adlandırılan bu yöntem ile yatırımcı dağıtım, iletim, fonlar ve KDV ödemediği için aynı arazi projelerinde olduğu gibi ekonomik olarak teşvik edilmekte ve yatırımın geri dönüş hızı 4,5-6,5 yıl arasında değişmektedir.

Yeni yönetmelik aylık mahsuplaşma; tüketim birleştirme konuları ile yatırımcının önünü açmıştır. Aylık mahsuplaşmayla birlikte eğer çatının müsaitse günlük olarak güneşin daha fazla olduğu saatlerde ve aylarda daha fazla üretim yapıp, bu üretimin güneşin az veya olmadığı saat ve günler için mahsuplaşmasını sağlamaktadır.

Gene aynı dağıtım bölgesinde olmak şartıyla birden fazla yerdeki üretim ve/veya tüketimin birleştirerek üretilen enerjinin mahsuplaşması ile yatırım geri dönüşünü kısaltarak ekonomik olmasını sağlamaktadır.

Fabrikalar için güneş enerji sistemleri ve fiyatlarını merak ediyorsanız bu içeriğimizi incelemelisiniz.

Solar Çatı Projeleri İçin Firma Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Solar çatı uygulaması gerçekleştirecek firma seçimi yaparken, firmanın daha önce çatı üzeri güneş enerjisi paneli ya da çatı tipi enerji üretimi, çatı kaplama güneş enerjisi kapsamında daha önce gerçekleştirdiği projeleri incelemek faydalı olacaktır.

Bununla beraber solar çatı fiyatları, seçilen panelin markasına ya da panelin türüne göre de değişmektedir. Kullanılan paneller, güneş ışıklarını enerjiye dönüştüren %15 ile %20 arasında çeşitli verimlilik aralığına sahiptir.

Solar çatı kaplamasında panellerin yanı sıra evirici, akü regülatörü ya da DC/AC dönüştürücüsü kapsamında kullanılan ekipmanın kalitesi de dikkate alınmalıdır.

Solar çatı üretim maliyeti, sistemde kullanılan malzemeden, elektrik dağıtım şebekesinin altyapısına, arazi tipinden, günlük güneşlenme süresine, GES kurulumu yapılacak yapının fiziki yapısına kadar değişim göstermektedir. Solar çatı uygulamaları için gereken fiziki koşullar, elektrik dağıtım firmasının abone başvurusunu onaylamasından 90 gün sonra resmi kurumlarca onaylanır.

Çatı Üzeri Güneş Çatı Üzeri GES Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çatı Üzeri Güneş Santrali yapacağım? Çatım taşır mı?

Türkiye’de çatılar bulundukları bölgelere göre ve yapı/inşaat yönetmeliklerine göre yapılmaktadır; bu yönetmelikler belirli süre ve aralıklarda değişmektedirler.

Genelde Türkiye’de çatılar 100-120 Kg/m2 yükü taşıyacak şekilde yapılmakta olup, statik hesapları kar ve rüzgar yüklerini taşıyacak ve belli bir güvenlik katsayısı kullanarak tasarlanmaktadır. Genelde çatı malzemesi 10-15Kg/m2 gibi bir yük getirmektedir.

Bunun üzerine yapılacak bir solar sistem panel+konstrüksiyon olarak 15Kg/m2 gibi ağırlık getireceğinden dolayı; kar ve rüzgar için 70-90 Kg/m2 bir taşıma kapasitesi kalmaktadır.

Karın özgül ağırlığı 0,125 Kg/m3 olduğunu düşünürseniz 56-72 cm kalınlığında bir kar tabakasına taşıyacak yüktedir.

Kaldı ki normal çatılara göre; güneş panelleri ile döşenmiş çatılarda panellerin içinden elektrik enerjisi geçtiği için kar daha hızlı bir şekilde erimekte ve çatı için yük oluşturmamaktadır.

Bütün bu bilgilere rağmen; bir projeye başlanmadan önce; proje yapılacak çatının statik projeleri alınıp; statik hesapları tekrar gözden geçirilip; ona göre güneş santrali yapılıp yapılamayacağına karar verilmelidir.

Çatı üzeri güneş sistemi yapacağım? Kaç MW çatıma yapabilirim?

Açık arazi güneş sistemlerine göre çatı güneş sistemleri için daha az bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Açık arazi sistemlerinde 1MWp güneş sistemi için ortalamada 15.000 m2 araziye  ihtiyaç duyulmaktayken, çatı sistemlerinde 6000-7000m2 bir çatı alanı 1MWp güneş sistemi için yeterli olmaktadır.

Aradaki farkın en önemli sebebi açık arazi güneş sistemlerinde sistemlerin genellikle %25 eğimle yapılıp; mühendislik optimizasyonuna göre en maximum elektrik üretimi- gölgeleme olması minimum düzeye indirme adına -panel sıraları arasında 3-3,5 m aralık bırakıldığında mümkün olmaktadır.

Çatı güneş sistemlerinde çatının eğimine sadık kalarak (genellikle 6-12% arasında çatı eğimleri değişmektedir) güneş enerji sistemleri kurulduğundan; gölgelenme söz konusu olmadığından – panel sıraları arasıda minimum bir boşluk bırakarak (kedi yolu- bakım ve işletme için) panel kurulumları gerçekleştirilmekte; dolayısyla daha az bir alana ihtiyaç duyulmaktadır.

Çatı Üzeri Güneş Sisteminde fazla üretimimi satabilir miyim? Kaçtan satarım?

Çatı Üzeri Güneş sistemlerinde 12 Mayıs 2019’da çıkan yönetmeliğe göre, fazla üretilen elektrik aylık mahsuplaşma kapsamında sisteme satılabilmektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken konu; bu yönetmeliğin ana ruhunun öz tüketim= öz üretim modeline (prosumer) göre tasarlanmış olmasıdır.

Dolayısıyla öz tüketimden daha fazla bir çatı üzeri güneş sisteminin kurulumu mümkün olsada; fazla üretim kurulu tesisin tek zamanlı tek terimli aktif enerji tarifesinden satılsa da bu tarife dağıtım bedeli ve fonları içermediğinden geri dönüş süresi uzamaktadır.

Dolayısıyla pratikte fazla üretilen enerjinin geriye satılması mümkün olup; ekonomik olarak (geriye dönüş zamanları; IRR; ekonomik fizibilite) açısından öz tüketim ile benzer bir değere sahip bir üretim yapan çatı üzeri güneş sisteminin kurulması daha mantıklıdır. (Prosumer modeli)

Çatı üzeri güneş sistemi maliyeti nedir? Kaç yılda yatırımı geri öder?

Çatı Üzeri Güneş sistemleri son 5 yılda ekipman fiyatlarının (panel; invertör) düşmesiyle makul düzeylere gelmiştir. Bulunduğunuz coğrafya; ışınım ve elektriği satın aldığınız tarife grubuna göre yatırımın geri dönüş süreleri 3,5 yıl ile 6 yıl arasında değişmektedir. Bu USD bazında olup; USD bazında %15-30 arasında bir getiriye tekabül etmektedir ki; bugünkü finansal ortamda bu çok yüksek bir getiridir. Öngörümüz önümüzdeki 3-5 yıl süre içersinde Türkiye’nin heryerinde sanayicilerimiz; ticarethane sahibi işletme sahipleri bu tesisleri bütün çatılarına kuracaklardır.

Başka bir deyişle çatı üzeri güneş sistemlerinin ekonomik ömrünün 25 yıl olduğu düşünülürse; ilk 5-6 süre ile yatırdığınız parayı geri almaktasınız, geriye kalan 19-20 yıl size bedava elektrik üretecektir.

Genelde USD bazında sanayiciler elektriğe 70-80 USD/MWh; ticaret tarifesinden kullanan tüketiciler 100-110 USD/MWh bedel ödemektedirler. Böyle bir sistemin maliyeti 25 yıllığına elektriği 25 USD/MWh olarak üretmektedir. Herhalde elektrik satan bir kurum yarın kapıdan girse ve size elektriğinizi üçte bir veya dörtte bir fiyata vereceğim dese, herhalde herkes evet diyecektir.

Çatı üzeri güneş sistemi ne kadar zamanda kurulur?

Çatı üzeri Güneş sistemi kurmaya karar veren bir işletme; 12 Mayıs 2019’da çıkan yönetmeliğe göre gerekli izinlerin alınması 3 ay sürmekte olup; 1 MWp bir sistemin kurulması için gereken imalat süresi 1,5-2 ay arasında değişmektedir.

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Teklif Alın