Solar Enerji

Güneş Enerjisi Hibe Programları 2023

Yenilenebilir enerjiyi destekleme amacıyla yapılan hibe, teşvik vb. desteklerin Güneş Enerjisi kaynaklı olanları geçtiğimiz yıllarda 5 farklı kurum tarafından verilmiştir. Bu Kurumlar; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD programıdır. 2023 yılı itibariyle devam eden desteklere ait kapsam, şart ve koşullar ile diğer tüm bilgiler aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır.

KKYDP Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılında Ekonomik destek programı, Altyapı destek programı, Sulama Sistemlerinin desteklenmesi programı ve Faaliyet Çeşitlendirme ile İş Geliştirme destek programları adı altında birçok hibe ve destek programı açmıştır.
Yenilenebilir enerji olarak güneş enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında; yenilenebilir enerji üretimi, tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Elde edilen enerjinin, kullanım tesisindeki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda; elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

Güneş panelleri aşağıdaki faaliyet tesislerinde hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmektedir;

1. Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri
2. Kuluçkahaneler
3. Yeni sera projesi başvuruları
4. Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
5. Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması
6. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
7. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
8. Kanatlı yetiştiriciliği
9. Kültür mantarı üretimi
10. Kanatlı kesimhaneleri
11. Çelik silo ve soğuk hava deposu
12. En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş enerji yatırımları
13. Denizlerde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği
14. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

Başvuru planında talep edilen bütçeye dayanarak değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülen destek tutarı hibe sözleşmesinde belirtilir. Hibe sözleşmesinde yer alan destek tutarı tavan niteliğinde olup nihai tutar, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar. Satın almadan sonra fatura tutarının hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının altında olması durumunda faturada belirtilen tutarın %50’sine hibe ödemesi yapılır. Fatura tutarının hibeye esas proje tutarının üzerinde olması durumunda ise aradaki fark yatırımcı tarafından ayni katkı ile karşılanır.

Önemli Noktalar

  • Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
  • İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.
  • Toplam bütçesi 1.000.001 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.
  • Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.
  • Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 3.500.000 TL, tamamlama yatırımlarında 2.500.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırımlarında 2.000.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.
  • Yatırım yeri kiralamalarda en az 5 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.

Son başvuru tarihi 10/02/2023 olup, başvurular https://hibedestek.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi
Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi

Hali hazırda başvuruları devam eden Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde ORKÖY Kredileri adı altında orman köylülerinin kalkındırılmalarına katkıda bulunmak ve ormanlara olabilecek baskıyı azaltmak amaçlarıyla; orman köylülerine, kooperatiflere ve kooperatif üst kuruluşlarına hibe ve kredi kullandırılmasına yönelik programın detayları ise aşağıdaki şekildedir;

  • Destekten yararlanacak orman köylülerinde o köyde en az 1 yıl ikamet etme şartı aranmaktadır. Daimi işçi, memur ve esnaf kişilere kredi verilmemektedir.
  • Kredi üst limitleri her yıl Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Kredilerden faiz alınmamaktadır.
  • Ekonomik krediler için proje tutarının en az yüzde %10’u oranında köylü katkısı aranır.
  • 2023 yılı için hibe oranı %20’dir.

• Ev kadınları için mikro kredi projeleri haricindeki konular için aileden yalnızca 1 kişiye kredi verilir. Borcunun tamamını aksatmadan ödeyenlere tekrar kredi verilebilir.

Vadeye göre Faizsiz Kredi Oranları
Vadeye göre Faizsiz Kredi Oranları
Ekonomik Krediler - GES
Ekonomik Krediler – GES

>> Başvurular yıl boyunca yapılabilmektedir, takip eden yılbaşında sonuçlar değerlendirilmektedir.

>> E-devlet üzerinden başvuru için https://edevlet.ogm.gov.tr adresi kullanılmaktadır.

Yatırım Teşvikleri

Yeni teşvik sisteminde Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla; Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın, 1. 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. bölgenin; 4. 5. ve 6. bölgelerde gerçekleştirmeleri halinde ise bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.  2023 Yılında da bu teşvikler devam etmektedir. Teşviklerin kapsamlarını, sürelerini ve bölgesel ayrımlarını aşağıdaki tablo üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Devlet Tarafından Sağlanan GES Teşvikleri 2023
Devlet Tarafından Sağlanan GES Teşvikleri 2023

İlginizi Çekebilir: 2023 TEDAŞ Başvuru Ücretleri

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Teklif Alın