Enerji Sektörü ile Alakalı MakalelerSolar Enerji

Güneş Enerjisi Yatırımları Hibe Destekleri

KKYDP Hibe Desteği ile IPARD Desteği Arasındaki Fark Nedir? KKYDP Hibe Desteği Oranları IPARD Hibe Desteği Oranları ile Aynı mıdır?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Bu yazımızda sıklıkla cevap aranan güneş enerjisi hibe destekleri nelerdir?,  KKYDP hibe limitleri ne kadar?, IPARD ve KKYDP aynı hibe programı mı?, KKYDP hibe başvuru şartları nedir?, IPARD başvuru şartları ile aynı mı? ve KKYDP ile IPARD arasındaki farklar nelerdir? sorularını yanıtlamaya çalışacağız.

Güneş Enerjisi Yatırımları Hibe Destekleri Karşılaştırma

KKYDP ve IPARD hangi kurumlar tarafından yürütülmektedir?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

IPARD-Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development Program) ise Avrupa Birliği ile ortaklaşa, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülmektedir.

Güneş Enerjisi Yatırımları için KKYDP proje başvuru üst limiti, IPARD proje başvuru üst limiti nedir?

KKYDP hibe programında belirlenen proje başvuru üst limiti 1.500.000 TL, IPARD hibe programında belirlenen proje üst limiti ise 500.000 Avro’dur.

KKYDP Hibe Oranı Ne Kadardır? IPARD Hibe Oranı Ne Kadardır?

KKYDP için belirlenen hibe oranı proje üst limitinin %50’si kadardır. Bu oran il bazlı olarak değişim göstermemektedir.

IPARD hibe programında ise illere göre hibe oranı farklılık göstermektedir.

IPARD Hibe Programı İllere Göre Hibe Oranları

IPARD Hibe Programı İllere Göre Hibe Oranları
Tablo: IPARD Hibe Tablosu

KKYDP Hibe Hesaplaması Nasıl Yapılır? IPARD Hibe Geri Ödemesi Hesaplaması Nasıl Yapılır? Hibe Kapsamında KDV Ödemesi Mevcut mudur?

 • KKYDP hibe programında geri ödeme başvuru yapılan tutarın %50’si kadardır. Basit bir hesaplama ile başvurduğunuz projenizin bedelinin 2.000.000 olduğunu var sayar isek; 1.000.000 hibe alacaksınızdır. Başvuru proje bedelinizin 4.000.000 olduğunu düşünürsek hibe üst sınırı gereği 1.500.000 alırsınız.
 • Bütçeye ek olarak +KDV ödenmektedir. Aynı zamanda gelen hibe tutarı üzerinden kurumlar vergisi alınmaktadır.
 • IPARD hibe hesabı başvuru yapılan tutarın %85’i üzerinden ile göre hibe oranı değerlendirilerek yapılmaktadır. Örnek olarak 2.000.000 TL’lik bir başvuru için hesaplama 2.000.000 * 0,85 * (İl Oranı) şekline olacaktır. Amasya’da 2.000.000 TL’lik bir proje için hibe tutarı; 2.000.000 *0,85 * 0,55= 935.000 TL olacaktır.(bkz.ipard hibe tablosundaki oranlar)  
 • Yatırımcı, yatırım kapsamında gerçekleştireceği satın alımlarda KDV’den muaftır. Yatırım sonunda gelen hibe için kurumlar vergisi ödenmemektedir.

KKYDP Hibe Kapsamında İzin Verilen Kapasite Nedir? IPARD Hibe Kapsamında İzin Verilen Kapasite Nedir?

KKYDP için kapasite raporunda belirtilen makine ekipmanlarının motor güçlerinin en az %50’si, en çok %110’u oranında kurulum yapılabilmektedir.

IPARD kapsamında kapasite raporunda belirtilen makine ekipmanlarının maksimum gücü oranında proje hazırlamak mümkündür. İstisna durumlar haricinde trafo gücünün %60’ı üzerinden işlem yapılmaktadır.

KKYDP Hibe Başvurusu için Gerekli Belgelerin Şartları Nelerdir? IPARD ile KKYDP Başvuru Belge Şartları Aynı mıdır? Yatırım Yaparken Yatırıma Konu Yerin Taşıması Gereken Şartlar Nelerdir?

KKYDP
KKYDP

KKYDP güneş enerjisi hibe başvurusu için gerekli belge şartları aşağıdaki gibidir;

 1. Başvuru esnasında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunuz bulunması gerekmektedir.
 2. Başvuruda geçecek tüm kalemler KKYDP Uygulama Rehberi’nde belirtildiği üzere makine-teçhizat başlığı altında değerlendirilecektir.
 3. Tüm ekipmanlar için, ithal ürünlerde CE sertifikası ve menşe brövesi, yerli ürünlerde ise TSE ve yerli malı belgesi bulunması gerekmektedir.
 4. Tüm belgeler başvuru aşamasında sunulup değerlendirilmektedir. (Menşe belgesi hariç.)
KKYDP güneş enerjisi hibe başvurusu için geneş anlamda yatırım yerinin taşıması gereken özel bir şart aranmamakla birlikte; yatırım yeri üzerinde banka ipoteği bulunması durumunda kredilerin düzenli ödendiğine dair ilgili bankadan bir yazı talep edilmektedir.

KKYDP güneş enerjisi hibe başvurusu yapacak şirketin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış geliri veya mali bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler başvuru yapabilirler.
 2. Vergi öncesi kar oluşmasına rağmen, kurumlar vergisinin kurum kazancından fazla çıkması dolayısı ile oluşan(vergi sonrası net kar oluşmaması) zararları hariç olmak üzere, mali bilançosunda 3 yıl üst üste vergi öncesi zarar görünen işletmeler başvuru yapamamaktadır.
 3. Devlete ödenmemiş SGK ve vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.
 4. Şirket ortakları ve yetkili müdürlere ait adli sicil kaydı olmamalıdır.

IPARD

IPARD güneş enerjisi hibe başvurusu için gerekli belge şartları aşağıdaki gibidir;

 1. Başvuru yapılan tarihte bağlantı anlaşmasının geçerliliği en az 1 yıl olmalıdır.
 2. Başvuruda geçecek tüm kalemler IPARD Uygulama Rehberi’nde belirtildiği üzere inşaat-yapım işleri başlığı altında değerlendirilecektir.
 3. Kullanılan kalemlerde 200 avro sınırını geçen tüm teçhizat için yerli malı belgesi ya da türkçeye çevrilmiş menşe brövesi bulunması gerekmektedir.
 4. Tüm belgeler hibenin geri alınması esnasında sunulup değerlendirilmektedir.

IPARD güneş enerjisi hibe başvurusu için yatırım yerinin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. Yatırım yeri tarım ve orman bakanlığı tarafından oluşturulan kırsal alan listesinde yer almalıdır.
 2. Yatırım yapılacak yerde ipotek ya da şerh bulunmamalıdır.

IPARD güneş enerjisi hibe başvurusu yapacak şirketin taşıması gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 1. 50 kişinden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış geliri veya mali bilançosundan herhangi biri 25.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler başvuruda yapabilirler.
 2. Başvuru yapan şirketin bilançolarında herhangi bir şart aranmamaktadır.
 3. Devlete ödenmemiş SGK ve vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.
 4. Şirket ortakları ve yetkili müdürlere ait adli sicil kaydı olmamalıdır.

KKYDP Hibe Başvurusunda Temsil ve İmza Yetkilisi için Şart Bulunmakta mıdır? IPARD Hibe Başvurusu Yapan Şirketlerin Yetkili Kişi Şartları Nelerdir?

KKYDP hibesinde ilgili şirketin müdürü temsil ve ilzama yetkili kişi olarak projelerde imza yetkilisi olabilirler.

IPARD hibesinde ise sınırlı şekilde temsil ve ilzama yetkili olacak kişi için; 40 yaş altı, bayan, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, elektronik-haberleşme, mekatronik ve makine, enerji sistemi mühendisliği, yenilenebilir enerji mühendislik fakültelerinden ya da meslek yüksek okullarından mezun olması şartı aranır.

KKYDP İhale Yönetmeliği Şartları Nelerdir? IPARD İhale Şartları Nelerdir?

KKYDP ihale yönetmeliği şartlarına ve IPARD ihale şartlarına göre açılan ihale sonucunda en az 3 adet geçerli teklif ilgili kuruma sunulmaktadır.

KKYDP Hibe Başvurusuna Hangi Sektörler Dahildir? IPARD Hibesine Her Söktörden İşletme Başvurabilir mi?

KKYDP hibe başvurusuna hangi sektörlerin dahil olduğu KKYDP Uygulama Rehberi’nde aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

 • Gıda
 • Tarım ve Hayvancılık

IPARD hibesine kırsal alan listesinde yer alan mahalle ve köylerdeki tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilir.

KKYDP VE IPARD HİBE DESTEKLERİ ARASINDAKİ FARKLAR ÖZET

 KKYDPIPARD
BAŞVURU ÜST LİMİTİ1.500.000 TL500.000 Euro
HİBE ORANI0.5Bkz. İller Listesi
HİBE HESAPLAMASIProjenizin bedelinin 2.000.000 olduğunu var
sayar isek; 1.000.000 hibe alacaksınızdır.
Başvuru proje bedelinizin 4.000.000 olduğunu
düşünürsek hibe üst sınırı gereği 1.500.000
alırsınız.
2.000.000 TL’lik bir başvuru için
hesaplama 2.000.000 * 0,85 * (İl Oranı)
şekline olacaktır.
Amasya’da 2.000.000 TL’lik bir proje için
hibe tutarı; 2.000.000 *0,85 * 0,55=
935.000 TL olacaktır.(bkz.ipard hibe
tablosundaki oranlar)

BAŞVURU İÇİN
GEREKLİ ŞARTLAR
1.Başvuru esnasında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunuz bulunması gerekmektedir.
2.Başvuruda geçecek tüm kalemler KKYDP Uygulama Rehberi’nde belirtildiği üzere makine-teçhizat başlığı altında değerlendirilecektir.
3.Tüm ekipmanlar için, ithal ürünlerde CE sertifikası ve menşe brövesi, yerli ürünlerde ise TSE ve yerli malı belgesi bulunması gerekmektedir.
4.Tüm belgeler başvuru aşamasında sunulup değerlendirilmektedir. (Menşe belgesi hariç.)
KKYDP güneş enerjisi hibe başvurusu için geneş anlamda yatırım yerinin taşıması gereken özel bir şart aranmamakla birlikte; yatırım yeri üzerinde banka ipoteği bulunması durumunda kredilerin düzenli ödendiğine dair ilgili bankadan bir yazı talep edilmektedir.
-250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış geliri veya mali bilançosundan herhangi biri 125.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler başvuru yapabilirler.
-Vergi öncesi kar oluşmasına rağmen, kurumlar vergisinin kurum kazancından fazla çıkması dolayısı ile oluşan(vergi sonrası net kar oluşmaması) zararları hariç olmak üzere, mali bilançosunda 3 yıl üst üste vergi öncesi zarar görünen işletmeler başvuru yapamamaktadır.
-Devlete ödenmemiş SGK ve vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.
-Şirket ortakları ve yetkili müdürlere ait adli sicil kaydı olmamalıdır.

1.Başvuru yapılan tarihte bağlantı anlaşmasının geçerliliği en az 1 yıl olmalıdır.
2.Başvuruda geçecek tüm kalemler IPARD Uygulama Rehberi’nde belirtildiği üzere inşaat-yapım işleri başlığı altında değerlendirilecektir.
3.Kullanılan kalemlerde 200 avro sınırını geçen tüm teçhizat için yerli malı belgesi ya da türkçeye çevrilmiş menşe brövesi bulunması gerekmektedir.
4.Tüm belgeler hibenin geri alınması esnasında sunulup değerlendirilmektedir.
• Yatırım yeri tarım ve orman bakanlığı tarafından oluşturulan kırsal alan listesinde yer almalıdır.
• Yatırım yapılacak yerde ipotek ya da şerh bulunmamalıdır.
-50 kişinden az yıllık çalışanı olan ve yıllık net satış geliri veya mali bilançosundan herhangi biri 25.000.000 TL’yi aşmayan işletmeler başvuruda yapabilirler.
-Başvuru yapan şirketin bilançolarında herhangi bir şart aranmamaktadır.
-Devlete ödenmemiş SGK ve vergi borcu bulunmaması gerekmektedir.
-Şirket ortakları ve yetkili müdürlere ait adli sicil kaydı olmamalıdır.

İlginizi Çekebilir: Güneş Paneli Seçimi Nasıl Olmalı?

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Teklif Alın