Solar Enerji

Dünyadaki Yenilenebilir Kaynakların Arasında Güneşin Yeri Nedir?

BP Outlook istatistiki verilerine göre dünyada tüketilen elektrik 26.614TWh bulmuş durumda olup; bu elektriğin 2.480 TWh (9,8%) kısmı yenilenebilir kaynaklardan üretilmektedir. Yenilenebilir kaynaklar arasında güneşden üretilen kısım 453TWh olup; bu dünyada üretilen elektriğin %1,7sine tekabül etmektedir.

Bu istatistiki rakamlardan görüleceği üzere dünyada üretilen elektrikte güneşin payı sadece %2 mertebelerindedir. Fakat dünyada kurulan kapasitelere bakıldığında en fazla kurulan kapasiteyi yenilenebilir alanda görmekteyiz; ve bunların arasında en hızlı şekilde büyüyen kaynak tiplerinde güneş gelmektedir.

Dünyada kurulu güneş kapasitesi 2018 yılı sonu itibarı ile 509 GW ulaşmış olup; bu kapasitenin %34 Çin’de (173 GW); %12 USD’de ( 61GW); %11’i Japonya’da ( 56GW); %9’u Almanya’da (46GW); %5’i Hindistan’da (26GW) bulunmaktadır.

Her yıl bu kurulu kapasiteye 100GW’ın üzerinde yeni kapasite eklenmekte olup; 2023 yılında eklenmekte olup; 2023 yılında ilk 10 ülke aşağıdaki şekilde sıralanacağı beklenmektedir:

  • Çin 448GW
  • USA 132GW
  • Hindistan 116GW
  • Japonya 82GW
  • Almanya 72GW
  • Avustralya 45GW
  • İtalya 29GW
  • İspanya 25GW
  • Güney Kore 24GW
  • Fransa 22GW

Türkiye’nin 2023 yılında 10,5GW kapasiteye ulaşması beklenmektedir. Şu Temmuz 2019 sonu itibarı ile Türkiye’de kurulu kapasite 5,4GW’a ulaşmış olup; 4 yıl içinde eklenecek 5 GW kapasitenin 2GW’ı arazi uygulamaları; 3GW ise çatı üzeri GES sistemlerinden olacağı beklenmektedir.

Dünyadaki Elektrik Tüketimi- 2018 Sonu

Elektrik Enerjisi BP Raporu 1 Elektrik Enerjisi BP Raporu 2

Yenilenebilir Elektrik Üretimi-Kaynaklara Göre- 2018 Sonu

BP Yenilenebilir Enerji Kaynağı Raporu 1 BP Yenilenebilir Enerji Kaynağı Raporu 2

 

Dünyadaki Kurulu Güneş Sistemleri Gelişimi  2000-2018

Güneş sistemleri gelişimi

Dünyadaki Kurulu Solar Enerji Kapasitesi – 2018 Sonu

Solar Enerji Dünya Kapasitesi Raporu

 

Güneş Kapasitesi Gelişim Tahmini  2019-2023

Güneş Kapasitesi Gelişim Tahmini  2019-2023

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Teklif Alın