Solar Enerji

Güneş Enerjisi Avantajları Nelerdir?

İçeriğimizde güneş enerjisinin avantajları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilir, güneş enerjisinin neden kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

Dünya, fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan ve giderek artan karbon emisyonu problemlerinin farkına vardığı için yenilenebilir enerji kaynakları (bunların içinde güneş enerjisi önde olacak şekilde) giderek daha fazla dikkat çeker hale gelmiş durumda.

Son 10 yılda güneş enerji dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan en önemlisi, çeşitli seviyelerde devreye alınan finansal ve mevzuatsal devlet desteğinin yanı sıra son dönemde artan talebin ve bu talebi karşılamak için yapılan yeni üretim kapasitelerinin sayesinde güneş panellerinin fiyatında dramatik bir düşüş gördük. Bu çerçevede aşağıda güneş enerjisinin avantaj ve dezavantajlarını inceliyor olacağız.

Önemli Not:  Fabrikanızı çatısı için güneş enerjisini düşünüyorsanız, son 12 aylık elektrik faturanız, trafo sözleşme gücünüz ve konumunuz ile bizlerden bir fizibilite çalışması talep edebilirsiniz.

☀️ Güneş Enerjisinin Avantajları:

  • Sera gazı salınımı yapmaz
  • İlk kurulum anından itibaren bedavaya elektrik üretimi
  • Dağıtık enerji sistemleri sayesinde hat maliyetlerinim düşmesi
  • Şebekeden bağımsız elektrik üretimi imkânı
  • Güneş endüstrisi ve yeni iş imkanları
  • Güneş fosil yakıtlara nazaran tükenmeyen bir enerji kaynağı sağlıyor
  • Güneş enerjisi teknolojilerinin önü çok açık, gelişime müsait
  • Dünyanın her yerinde elde edilebilir
  • İşyerinizi veya evinizin değeri arttırır

Güneş Enerjisinin Avantajları

Sera gazı salınımı yapmaz

Güneş enerjisinin ilk ve en önemli avantajı bir defaya mahsus olmak üzere panel üretimi sırasında çıkan emisyonun ötesinde herhangi ilave bir sera gazını süreç içerisinde atmosfere yaymamasıdır.

Bu çerçevede, güneş enerjisi, herhangi bir duman, gaz veya diğer kimyasal yan ürünlerden uzak bir süreç ile direk güneş ışınımını elektrik enerjisine çevirerek üretilir. Bu, aslında tüm yeşil enerji teknolojilerinin arkasındaki ana itici güçtür, çünkü ülkeler emisyonları azaltmada iklim değişikliği yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışırlar.

Güneş enerjisi %100 temiz, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Elektrik üretimi için petrol, kömür ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltır. Bu fosil yakıtlar hava, su ve toprak kalitesini etkileyen zararlı emisyonlar üretir ve küresel ısınmadan sorumludur. 2000 ve 2065 yılları arasında, Dünya’nın, önceki 65 milyon yıldan daha fazla bitki ve hayvan türünü yok edeceği tahmin ediliyor.

Buna karşılık, güneş enerjisi hiçbir kirlilik üretmez. Güneşin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, yeryüzüne zarar vermeye veya ozon tabakasına negatif etkilemeyen sınırsız bir enerji kaynağı sunar.

Güneş enerjisi, güneşten temiz, yenilenebilir enerji oluşturur ve çevreye fayda sağlar. Fosil yakıtlara alternatifler yurtiçinde ve yurtdışında karbon ayak izini azaltır ve dünyadaki sera gazlarını azaltır. Güneş enerjisinin çevre üzerinde olumlu bir etkisi olduğu bilinmektedir.

Dünya’da üretilen elektriğin çoğu kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan geliyor. Fosil yakıtları çıkarmak ve kullanmak çevreye pahalı ve zararlıdır. Buna karşılık, güneş enerjisi ücretsiz ve bol miktarda bulunur.

Önemli Not: Dünya’da güneş enerjisinin tamamını sadece bir saat boyunca yakalayabilirsek, tüm dünyaya bir yıl boyunca güç verebiliriz!

Güneş enerjisine yatırım yaparak, sahip olduğumuz en bol ve tutarlı enerji kaynaklarından biri olan güneşimiz lehine fosil yakıtlara olan mecburiyetimizi azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.

Fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi ile elektrik üretmek sera gazı emisyonlarını, özellikle de karbondioksit (CO2) önemli ölçüde azaltabilir. Fosil yakıtlar yandığında üretilen sera gazları, artan küresel sıcaklıklara ve iklim değişikliğine yol açar. İklim değişikliği, aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri ve ekosistem değişiklikleri dahil olmak üzere tüm Dümya’daki ciddi çevre ve insan sağlığı sorunlarına zaten katkıda bulunuyor.

İlk kurulum anından itibaren bedavaya elektrik üretimi

Güneş enerjisini kullanmanın bir diğer avantajı ise ilk kurulum ve bakım maliyetlerinin ötesinde herhangi bir maliyet ortaya çıkarmadan direk güneş enerjisini ücretsiz bir şekilde kullanarak bedava elektrik üretmesidir.

Güneş enerjisi, petrol veya kömür gibi pahalı ve sürekli elektrik üretmek için ilave bir maliyete katlanarak kullanmanız gereken ham maddeler gerektirmez. Ek olarak geleneksel fosil yakıtlar ile yapılan enerji üretiminden önemli ölçüde daha az operasyonel maliyetler ile elektrik üretmenizi sağlar. Doğal olarak ham maddelerin sürekli olarak çıkarılması, arıtılması ve enerji santraline taşınması gerekmez.

Ek olarak, her bir panel üreticisi, aralarında ufak farklılıklar olsa da verimli kullanım süresi olarak 25-30 yıl garanti vermektedirler – bu süre doğru kullanım ile 40 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Enerji ihtiyaçlarınızın bir kısmını güneş sisteminizin ürettiği elektrikle karşılayacağınızdan, enerji faturalarınız düşecektir. Faturanızdan ne kadar tasarruf edeceğiniz, güneş sisteminin büyüklüğüne ve elektrik veya ısı kullanımınıza bağlı olacaktır. Dahası, sadece elektrik faturasından tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda şebekeye geri verdiğiniz fazla enerji için ödeme alma imkânı da var, eğer kullandığınızdan daha fazla elektrik üretiyorsanız (güneş paneli sisteminizin şebekeye bağlı olduğunu göz önünde bulundurarak).

Çoğu güneş enerjisi sistemleri sahibi için güneş enerjisinin en önemli cazibesi, kurulumun sermaye maliyeti ödendikten sonra ilave üretilecek enerjinin bedava olmasıdır. Bu çerçevede tek sorulması gereken soru, sermaye yatırımındaki geri ödeme süresinin, aynı parayı başka şekillerde yatırımdan elde edeceğiniz getirilerden daha iyi olup olmadığı anlamına gelir.

Şimdi bunu güneş enerjisinin öncü avantajı olarak listelediğimize şaşırabilirsiniz. Bunu yapmamızın nedeni, çoğu ev sahibinin artık güneş enerjisini kurmanın çevresel faydalarından ziyade finansal yönleriyle daha fazla ilgilenmesidir.

Güneş panellerinin en büyük yararı oldukça basittir: Güneş enerjisi sistemi kurduğunuzda, artık kendi elektriğinizi üretir, elektrik hizmetinize daha az bağımlı hale gelir ve aylık elektrik faturanızı azaltırsınız. Bir güneş paneli sistemi tipik olarak 25-40 yıllık bir ömre sahiptir, bu da güneşe giderek on yıllarca elektrik maliyetlerinizi azaltabileceğiniz anlamına gelir.

Uzun vadeli elektrik faturası tasarruflarınızın özelleştirilmiş bir tahminini almak için bize ulaşın: ön fizibilite ve 25 yıllık güneş tasarrufu için kişiselleştirilmiş projeksiyonlarımızı inceleyin.

Dağıtık enerji sistemleri sayesinde hat maliyetlerinim düşmesi

Güneş enerjisi, kendi kendine yetebilen şebekeden bağımsız sistemleri çalıştırabilecek, yerinde üret ve tüket mantalitesi ile hayata geçebilecek bir sistemdir.

Geleneksel yöntemler ile merkezi bir şekilde büyük kapasiteleri ile elektrik üretirken kullanılan petrol, kömür ve gaz genellikle iletim ve dağıtım hatları kullanılarak üretim noktasından tüketim noktasına taşınır. Bu taşıma işlemi sayısız ek maliyete sahiptir ve bunların hiçbiri güneş enerjisi sistemlerinde mevcut değildir. Buda sistemin daha sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlar.

Tabii ki, bazı lokasyonların diğerlerine göre daha fazla ışınım alıyor olması bu durumu daha az ışınım alan yerlere göre daha kolay kılmaktadır.

Şebekeden bağımsız elektrik üretimi imkânı

Güneş enerjisi şebeke ile senkron veya şebekeden bağımsız üretilip tüketilebilir. Şebekede senkron tüketim bir evin veya fabrikanın elektrik altyapısına ve dolayısı ile şebekeye bağlı kaldığı anlamına gelir. Fakat diğer yanda şebekeden bağımsız (off-grid) bir sistemin artık şebeke ile bir elektrik alışverişine ihtiyacı yoktur, bu nedenle ev, işyeri veya enerji ile çalışan her şey sadece güneş veya güneş pillerine dayalı olarak üretim yapabilir ve tam bağımsız çalışmış olur.

Şebekeden bağımsız hayatına devam edebilme imkânı şebekenin gitmemiş veya şebeke yatırımının maliyetli olacağı kırsal alanlarda yaşayan insanlar için güneş enerjisinin en önemli avantajıdır. Elektrik fiyatları ve elektrik hatlarının kurulum maliyeti genellikle bu yerlerde aşırı derecede yüksektir ve çoğunda sık sık elektrik kesintileri de vardır.

Birçok şehir sakinleri, kendine güvenen bir yaşam tarzının bir parçası olarak alternatif enerjileriyle şebekeden çıkmayı tercih ediyorlar.

Geleneksel şebeke mimarisinde, büyük enerji santralleri elektriğin üretildiği yerden tüketim merkezlerine kadar uzak yerlerinde bulunur. Dağıtık üretim, yüke yakın çok sayıda yerde küçük ölçekte elektrik üretmek için kullanılır. Güneş enerjisinin büyümesiyle birlikte, dağıtık üretim, önemli seviyede hat yatırımlarını azaltacak ve toplamda elektrik üretim maliyetlerini aşağıya çekecektir.

Güneş endüstrisi ve yeni iş imkanları

Güneş enerjisi endüstrisinin diğer bir önemli avantajı ise yeni iş imkanlarını ortaya çıkarıyor olmasıdır. EIAA, sadece Avrupa’da güneş enerjisi endüstrisinin şimdiye kadar 100.000 ilave iş yarattığını raporlamakta.

Güneş enerjisi ile alakalı ortaya çıkan çalışan ihtiyacı, güneş panellerinin üretimi, montajı, izlenmesi ve bakımından araştırma ve tasarım, geliştirme ve politika yapımı işlerine kadar birçok biçimde ortaya çıkmaktadır.

Şu anda güneş enerjisinin dünya elektriğinin sadece %4’üne katkıda bulunması ve hammaddelerin süresiz olarak satın alınması ve taşınması gerekmeyen bir ekonomik model olması, güneş endüstrisinin bu durağan ekonomi döneminde ve sonrasında da devam edeceğini öngörmek çok ta mantıksız olmayacaktır.

Yenilenebilir enerji işleri Dünya’da hızla artmakta ve bu durum kömür endüstrisinin düşüle geçmesi ile fosil yakıt ağırlıklı çalışan ülkelerde mavi yakalı işçiler için istikrarlı ve yüksek ücretli istihdam yaratıyor olacak.

Yeni yürürlüğe giren kanunlar ile beraber birçok ülke altyapısını %100 temiz enerji hedefleri çerçevesinde belirleyerek yeni işe alanlarını açılmasına olanak sağlamaktadırlar.

Güneş Fosil Yakıtlara Nazaran Tükenmeyen bir Enerji Kaynağı Sağlıyor
Güneş Fosil Yakıtlara Nazaran Tükenmeyen bir Enerji Kaynağı Sağlıyor

Güneş Fosil Yakıtlara Nazaran Tükenmeyen bir Enerji Kaynağı Sağlıyor

Güneş enerjisinin en büyük avantajlarından biri, fosil yakıt piyasalarını giderek daha fazla karakterize eden politika ve fiyat dalgalanmalarından uzak bir şekilde enerji sağlayabilir olma yeteneğidir.

Güneş, birçok yerden kaynaklanabilecek sınırsız bir kaynaktır, yani güneş son on yılda birçok fosil yakıtın fiyatını iki katından fazla arttıran fiyat manipülasyonlarına ve politikalarına karşı daha çok savunmalıdır.

Fosil yakıtların fiyatı artarken, güneş enerjisi üretiminin Watt başına fiyatı son on yılda yarıdan daha fazla ucuzlamış ve daha iyi teknoloji ve ölçek ekonomileri yürürlüğe girdikçe yakın gelecekte daha da ucuz olacaktır.

Dahası, güneş enerjisinin sürekli bol bulunabilen doğası, petrol sahaları üzerinde savaşların yapılmadığı ve yüksek talep gören hammaddelerin tekeller tarafından kontrol edilmediği demokratik ve rekabetçi bir enerji pazarına işaret edecektir.

Tabii ki, hükümet teşvikleri ve güneş enerjisinin benimsenmesi konusunda yeni bir politika biçimi ortaya çıkmıştır, ancak bu politika fosil yakıt statükosuna kıyasla tartışmasız küçüktür.

Güneş enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu, yenilenemeyen enerji kaynaklarının (örneğin fosil yakıtlar, kömür ve nükleer) aksine güneş enerjisinin tükenemeyeceği anlamına gelir. NASA’ya göre 6,5 milyar yıl daha güneş canlı olduğu sürece güneş enerjisine erişebileceğiz. Endişelenecek daha kötü şeylerimiz var; Aslında, bilim adamları güneşin kendisinin 5 milyar yıl sonra Dünya’yı yutacağını tahmin ediyorlar.

Eko-sistemi korur ve doğal yaşam alanlarına zarar vermez

Güneş enerjisi panelleri elektrik üretirken düzenli ve sürekli bir hammadde tedarikine ihtiyaç duymaz, dolayısı ile diğer birçok fosil yakıt yakılarak elde edilen enerji üretimi operasyonları sırasında meydana gelen ormanların ve eko-sistemlerin yok edilmesine yol açmaz.

Buna örnek vermek gerekirse, Kanada’nın Boreal Ormanı’nın sistematik tahribatını içeren (dünyanın sağlıklı orman arazisinin %25’ini oluşturan) katran kumları madenciliği ve bu süreçte kullanılan büyük toksik yan ürün havuzları akla gelebilir.

Nijer Deltası, aşırı ve sorumsuz petrol çıkarma uygulamalarının, köylüler tarafından daha önce gıda ve istihdamın ana kaynağı olarak kullandıkları balık deltalarını zehirlediği, son derece umutsuz bir yoksulluk yarattığı ve esasen köyleri yok ettiği de buna diğer bir örnektir.

Daha yaygın olarak bilinen, ancak muhtemelen toplamda önceki örneklere göre göreceli olarak daha az zarar veren (süresinden dolayı), Meksika Körfezi’ndeki 11 kişinin ölümüne ve denize 780 bin metreküp ham petrolün akmasına sebep olan 2010 BP petrol sızıntısıdır.

Ayrıca güneş enerjisi sistemlerinde hareketli parça olmadığı için ilişkili bir gürültü kirliliği yoktur ve (rüzgâr türbinleri gibi diğer yenilenebilir teknolojilerin aksine) hasar görme olasılığı büyük ölçüde düşüktür.

Güneş enerjisi teknolojilerinin önü çok açık, gelişime müsait

En son teknoloji henüz daha gelmedi: Güneş teknolojisi şu anda büyük bir hızla ilerliyor. Dünyada ve özellikle Avrupa’da, bu alanda çalışan araştırmacılar güneş enerjisi teknolojisinde muazzam ilerlemeler yapıyorlar. Bu sayede dün pahalı, hantal ve verimsiz olan ileriye dönük olarak her hafta daha ucuz, daha erişilebilir ve çok daha verimli hale geliyor.

Güneş enerjisinin diğer bir özelliği ise, ekonomi, çevre ve yatırım arasındaki önem ve etkileşimin tartışılmasını ve yeniden değerlendirilmesini sağlamasıdır.

Tüm görüşler güneş enerjisi lehine olmasada, statükonun geçerliliği hakkında tartışmaların olması büyüleyici bir gelişmedir. Birçok endüstrinin tekelci doğası, yalnızca ekonomiye odaklanmanın ve çevresel saygısızlığın tuzakları giderek daha merkezi konulardır.
Pratik düzeyde, birçok hükümet ve devlet otoritesi, sübvansiyonlar, indirimler ve tarifeler gibi teşvikler yoluyla güneş kullanımını teşvik etmektedir. California bu tür önlemlerin ilginç bir örneğidir.

Güneş enerjisi ekipmanlarının tasarım ve üretiminde teknolojik gelişmeler sürekli olarak yapılmaktadır. Güneş panellerindeki hücreler güneş enerjisini elektriğe dönüştürmede daha verimli hale geldikçe, belirli bir miktarda güneş enerjisi üretmek için gereken alan miktarı düşecektir. Ancak, daha fazla dramatik ilerleme beklemeyin; son yıllarda verimlilikte kazançlar devrimci olmaktan çok mütevazı olmuştur.

Dünyanın her yerinde elde edilebilir

Dünyaya düşen güneş ışınımının seviyesi gezegenin coğrafyasına göre değişir. Genel olarak, ekvatora ne kadar yakın olursa o kadar çok güneş enerjisi olur ama en çok farkında olmayan şey, güneş enerjisinin her yerde kullanılabilmesidir.

Örneğin, Marmara bölgesinde bir güneş sistemi, 1 kilowatt peak güneş paneli başına ortalama 1200 kWh/yıl güç üretecek, ancak buna karşılık güney bölgelerinde ve özellikle az nemli ve bulutsuz alanlarda bu sefer 1 kilowatt peak başına 1500 kWh/yıl elektrik üretecek imkansa sahip olacaktır. Bu nedenle, bazı alanlar güneş enerjisi için diğerlerinden daha iyi olmasına rağmen, neredeyse tüm yerlerde hala uygulanabilir durumdadır.

Buna en güzel örnek Almanya olarak gösterilebilir. Türkiye’den çok daha kuzeyde olmasına rağmen güneş enerjisine yaptıkları yatırım bizden çok ileridedir. Sadece İngiltere’de Türkiye’nin 3 katı daha fazla güneş enerjisi santrali bulunmaktadır.

İşyerinizi veya evinizin değeri arttırır

Güneş enerjisi, mülkünüzün değerini arttırmanın ve enerji faturanızı azaltmanın en iyi yolu olabilir.

Birçok insan için, işyerleri ve veya evleri en büyük varlıktır ve bu varlıkların değerini korumak için düzgün bir şekilde muhafaza edilmesi çok önemlidir. Mülkünüzün bakımı ve güneş panelleri ile donatılması bir yandan size ticari bir kazanç sağlarken diğer yanda da mülkünüzün piyasa değerinin korunmasına veya iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Mülkünüzün değerini artırmak çok mantıklı bir yatırım kararıdır, ancak bunu yapmanın en iyi yolu nedir derseniz, hızlı ve doğru cevap kendi kendine değer katan güneş enerjisi sistemleri denilebilir?

Bildiğiniz gibi diğer tüm tadilatlar veya değişiklikler, yapmanın maliyetini karşılayacak kadar mülkünüzün değerini arttırmayabilir ölçümlenemediği ve faydanın kişiden kişiye göre değişebileceği için.

Fakat, her an mülk sahibine bir gelir artığı olarak dönecek olan bir güneş enerjisi yatırım her zaman mülkü satarken kendi değerini de çıkartacaktır. Siz alırken buna dikkat etmez miydiniz?

İlginizi Çekebilir: Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Teklif Alın