Enerji Sektörü ile Alakalı MakalelerSolar Enerji

2021 Hibe-KKYDP Uygulama Rehberi Yayınlandı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ %50 HİBE DESTEĞİ

gunes-enerjisi
gunes-enerjisi

2021 hibe destekleri tebliğ edildi. Konu ile ilgili tüm detaylar makalemizin içeriğinde mevcuttur.

KKYDP 14. Etap Çağrı Tarımsal Destekleme Tebliği 2021

21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı resmi Gazetede yürürlüğe giren 2020/24 nolu tebliğ ile 2021 yılı uygulama rehberi yayınlanmıştır.

14.Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı- Ekonomik Yatırımlar Tebliği-2020

KKYPD 14. Etap Uygulama Rehberi

KKYPD 2021 Uygulama Rehberinin önemli taraflarını aşağıda özetlemeye çalıştık:

Tarımla ilgili yatırım konuları (aşağıda listelenmiştir)

 1. Yatırım Tutarı ve Destekleme Oranı (%50)
  • Yeni Yatırım ……………………………………………………..3.000.000 TL
  • Kısmen Yapılmış (Tamamlama)……………………….…2.000.000 TL
  • Kapasite Artırımı……………………………………………….1.500.000 TL
  • Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon……..1.500.000 TL

2. Hibeye esas yatırım tutarının %50’si destek olarak verilir.

3. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

4. Başvuru süresi 90 gün olup, 6 Mart 2020’de sona ermektedir.

5. Bütün başvurular elektronik yapılmaktadır

6. Yenilenebilir Enerji Hibesi almak isteyen firmalar; başvuru esnasında ön bağlantı izni (çağrı mektubu) almış olmaları gerekmektedir

ÖNEMLİ: 6 Mart 2020’ye kadar (başvuru son süresi) çağrı mektubunu alabilmek için en geç 31 Aralık’a kadar dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması gerekmektedir.

YATIRIM KONULARI 

İlk ürünün işlemesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir. 

 • Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar, Yeni Tesislerin Yapımı, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Konuları 
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

Adaçayı, anason, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çörekotu, çöven, dağ çayı, dereotu, devedikeni, ebegümeci, ekinezya, fesleğen, göl soğanı, hardal, haşhaş, hint yağı, hodan, ısırgan otu, kapari/kebere, kekik, kırmızıbiber, kimyon, kişniş, kuşburnu, lavanta, maydanoz, mayıs papatyası, melek otu, mersin, meyankökü, nane, oğul otu, öksürük 12 otu, pelin, rezene, safran, salep, sarı kantaron, sarımsak, sumak, şerbetçiotu zencefil, zerdeçal, üzerlik otu, hardal, yağ gülü, goji berry, hünnap, gümüş düğme, pire otu, şevketi bostan, meryem ana, çobançantası, geven, eşek hıyarı, nezle otu, kısa mahmut, defne, hatmi, alıç, domuz turpu, yüksükotu, çörekotu, altınotu, karahindiba, karaasma, kuzukulağı ve ıhlamurdur

 1. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 
 2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

Bu konu başlığı altında aşağıdaki konular yer alır: 

 •  Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi
 •  Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 
 •  Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar 
 •  Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar 
 •  Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar 
 •  Süt Toplama Tesisleri 
 •  Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar 
 •  Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için yapılan başvurular mevcut tesis/konum/yer göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinden, değerlendirme kriterleri açısından puan azalışı ve/veya artışı olmasa dahi başvuru sonrası tesisin ve/veya projede bütçelendirilen makine-ekipmanın yer değiştirmesi teklif edilemez. 

1. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

1.1 Modern Seralar 

Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seralar: İklime bağlı çevre koşulları denetlenerek, içerisinde kültür bitkileri ile bunların tohum, fide ve fidanlarının ekonomik olarak üretilmesi, yetiştirilmesi, sergilenmesi ve korunmasını olanaklı kılan, uygun bir bitki gelişimi için ideal koşulları yaratmayı ve yıl boyunca üretim yapmayı amaçlayan, üzeri ışık geçirebilen bir malzeme ile kaplı, içinde hareket edilebilen, iklimlendirme (ısıtma-soğutma-sisleme, vb.) ve sulama sistemine sahip yüksek sistemli örtü altı ünitelerini içeren tarımsal yapılardır. 

 • Yeni sera projeleri başvurularında, yenilenebilir enerji kaynağı da (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr) uygun harcama kapsamında değerlendirilir. 
 • Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması zorunludur. Bunların dışındaki sistemler kabul edilmez. 
 • Tesis/proje, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir. Yatırımcıların hibe sözleşmesi öncesi yetkili elektrik dağıtım şirketiyle yapılan ön bağlantı sözleşmesini hibe sözleşmesi ekinde il müdürlüğüne sunması şarttır. 
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda, teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda güneş enerjisi panelleri komşu parselde yer alabilir. Bu durumda enerji nakil hattı yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanmalıdır. 
 • Sera yatırımlarında, yenilenebilir enerji olarak güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak tesisin kurulu gücü üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi gerekmektedir. %110 oranının dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır. 

Mevcut seraların enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynağından karşılanmasına yönelik başvuruda bulunulması halinde; hibe başvuru formunda yatırımın niteliği teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon, projenin konu kodu ise YEÜ (Yenilenebilir enerji üretim tesisi) olmalıdır. Aksi takdirde, örneğin projenin konu kodu TÜY olarak belirtilmiş ise başvuru değerlendirmeye alınmaz ve iptal edilir/hibe sözleşmesi imzalanmaz.

 “Belediye ve mücavir alanlar içinde veya dışındaki iskân dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir. Bu alanlarda yapılacak seralar için, yola cephesi olan komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla 8 inci maddede belirtilen yola cephe sağlama koşulu aranmaz.” 

Bu madde kapsamına uygun olarak müracaat edilmiş tarımsal amaçlı seralarda ruhsat şartı aranmayacaktır. 

 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları; 

a. Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması: 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 

CANLI HAYVAN ALIMI HİBE KAPSAMINDA DEĞİLDİR. 

b. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 

 1. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 
 2. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları 
 3. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlara ilişkin özel hususlar:
Güneş enerjisi desteği
Güneş enerjisi desteği

Güneş Enerjisi Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

 • 2020/24 nolu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla uygunluk gösteren faal tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapacakları başvurularda başvuru kodu YEÜ olur. 
 • Yenilenebilir enerji kaynağı, 2020/24 nolu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili sunulan projenin bir unsuru olması halinde bütçe içine dâhil edilerek hibe desteği kapsamında proje ile bir bütün olarak değerlendirilir. Bu kapsamında, yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapıldığında, söz konusu konunun kodu seçilmelidir.  

Başvuru kodu YEÜ olan yatırımlarda; 

 • Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
 • Toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

 Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, hibe kapsamında değerlendirilir.

ÖRNEK: 

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması konusunda yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapıldığında, proje GES konusunda da bütçelendirilmiş ise konu kodu TÜİ-B olmalıdır. 

Ayrıca, projenin değerlendirilmesi aşamasında yenilenebilir enerji kullanıldığı ulusal öncelikli yatırım olarak değerlendirilir. 

 • Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir. Tesiste elektrik enerjisi üretilecekse yıllık enerji ihtiyacının %110 oranının üzerinde kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır. 
 • Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi Tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır. 
 • Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj sonrası pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir. 
 • Rüzgar, Güneş, Jeotermal ve Biyogaz enerjileri dışında ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez. 
 • Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır. 
 • Yenilenebilir enerji ile ilgili 2020/24 nolu Tebliğ ve bu uygulama rehberinde belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır. 
 • Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, bu tarihten itibaren yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi, il müdürlüğünün mevzuata uyarlılığını inceleyerek İPYB’nin uygun rapor düzenlemesi ve İl Müdürünün raporu onaylaması halinde, gerekli belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de talebin mevzuata uyarlılığını tespit ederek uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir. 
 • Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek, yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 
 • Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerjinin, mevcut veya 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır. 
 • Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir. 

Yenilenebilir enerji üretiminde % 51 kurulu güç hesaplanırken mevcut trafo üzerinden değil işletmeye ait kapasite raporundaki mevcut makinelerin çalışma süreleri ve güçleri üzerinden hesaplama yapılır. 

Tarım Bakanlığı Güneş Enerjisi Desteğinden Nasıl Faydalanacağım?

Hibe desteği danışmanlık hizmeti ve çatı GES anahtar teslim projenizi yaptırmak için MY Enerji ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar 
 • Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması 

YATIRIM SÜRESİ 

TKDK Güneş Enerjisi Desteği için Son Başvuru Ne Zaman?

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 30/11/2021’dir.

Bize çatı güneş sistemleri, hibrit güneş sistemleri ve diğer bütün güneş sistemleri yapımı ve finansmanı konusunda başvurabilirsiniz.

Hibe Almak için Gerekli Evrak Listeleri ve Rehberler

Bakanlık Tarafından Yayınlanan Hibe Uygulama Esasları, Uygulama Rehberi, Başvuru Evrakları

KKYDP 14.Etap Tebliğ
KKYDP 14.Etap Tebliğ Ekleri
KKYDP 14.Etap Başvuru Formu
Uygulama Esasları
Uygulama Rehberi
Uygulama Rehberi Ekleri
Satın Alma Rehberi
Satın Alma Rehberi Ekleri

my enerji iletişim

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Geri bildirim: Betül

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Teklif Alın