Solar Enerji

GES Hibe Programları Ve Destekleri 2021

2020 ve 2021 yılı için hibe programları açısından 2 adet hibe programının çıkması öngörülüyor. Bunlardan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK)’ın çıkardığı İpard Programı açıklanmış olup başvuru süreci bu makale yazıldığı sırada başlamış bulunmaktadır.  Başvuru programı yakında kapanacak olup; genelde 15 gün ile 30 gün uzaması söz konusu olmaktadır. 

İpard programı kapsamında Çiftlik Faaliyetlerini Çeşitlendirme ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında 302-7- Yenilenebilir Enerji Başlığı altında; değişik kriterlere göre değişen %50-%65 arasında; çatı üzerine kurulacak gesler için hibe almak mümkün olmaktadır. 

Fakat bu hibeyi almak için başvuru sırasında Çatı GES projesi için “Çağrı Mektubunu” almış olmanız; ayrıca TEDAŞ projelerini yaptırıp; TEDAŞ onayını alıp; “bağlantı anlaşmanızı” da imzalamış olmanız gerekmektedir. “Çağrı Mektubu” çıkarma süreci 2-2,5 aylık bir süreç olup; “Bağlantı Anlaşması” sürecide 1-1,5 ay zaman almaktadır. Dolayısyla çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması almamış bir tesis, 2020 2021 yılının hibe programından yararlanması mümkün olmayacaktır.

Ayrıca böyle bir çağrı mektubuna sahipseniz bile ayrıca mikro ve küçük işletme şartlarını da yerine getirmeniz gerekmektedir:

 • Ipard programından yararlanabilmeniz için mikro işletme veya küçük işletme olmanız lazımdır
 • Mikro İşletme: 10 çalışandan az, mali verileri 3 milyon TL’den az işletme
 • Küçük İşletme: 25 çalışandan az, mali verileri 25 milyon TL’den az işletme , detaylar aşağıda açıklanmıştır.
GES Başvuru Süreci İnfografik
GES Başvuru Süreci İnfografik

KKYDP – Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Programı – 2020 2021 Programı

Her yılın Ağustos-Eylül aylarında- Tarım ve Orman Bakanlığının KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı) çerçevesinde hibe programları açıklanmaktadır. 2020 2021 yılı programı daha açıklanmamıştır. 

Yenilenebilir Enerji Yatırımları (Çatı GES) açıklanacak hibe programında destekleneceği düşünülerek; hiç zaman kaybetmeden Çağrı Mektubu ve Bağlantı Anlaşması süreçlerini başlatıp; KKYDP programına hazırlık yapmak gerekmektedir. Aksi halde zamanın yetersizliğinden 2020 2021 programından yararlanmak mümkün olmayacaktır.

KKYDP Programının – Ipard’a göre bazı farklılıkları ve avantajları vardır:

 • Eğer acele edilirse Çağrı mektubu ve Bağlantı Anlaşması yapılarak -2020 2021 programından yararlanmak mümkün olabilmektedir
 • Yatırımcıların KOBİ tanımına uygun olması gerekmektedir. Buda Ipard’a göre Orta Büyüklükteki işletme tanımınıda kapsamakta olup; 250 kişiden az çalışanı; 125 Milyon TL’den daha az cirosu olan işletmelerin yararlanmasını sağlamaktadır.
 • 2019 yılında her ne kadar kümeslere Yenilenebilir Yatırım imkanı verilmemiş olsada; bu sene Ipard kapsamı ile parallel Çatı GES’lere yatırım imkanı tanınacağı tahmin edilmektedir.
 • 2019 Yılı rakamları ile Yeni Yatırımlarda 2.500.000 TL üst sınır konulmuş; olup bunun %50si hibe kapsamında verilmiştir. Bu rakamın bu sene enflasyonla doğru olarak artacağı tahmin edilmektedir
 • 2020 2021 KKYDP Programı detayları açıklandığında bu detaylara gene bizim websitemizden daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
GES Destekleri
GES Destekleri

Ipard Tarımsal Hibe Programı 2020 2021 – Yenilenebilir Enerji Tesisleri

TKDK- İşletmeme Ipard 9.cu Çağrı Programından yararlanarak çatı GES’ı kurup; hibe alabilir miyim?

Kısa Cevap: Eğer daha önceden çıkarılmış bir çağrı mektubunuz ve bağlantı anlaşmanız yok ise; verilen başvuru süreleri içinde çağrı mektubu ve bağlantı anlaşmasını tamamlamanız mümkün olmadığı için 9.ncu Programdan yararlanmanız mümkün olmayacaktır.

Ayrıca böyle bir çağrı mektubuna sahipseniz bile ayrıca mikro ve küçük işletme şartlarınıda yerine getirmeniz gerekmektedir:

Resmi Gazete’nin 24 Haziran 2018 tarihli sayısında Bakanlar Kurulu’nca yayımlanan 2018/11828 sayılı BKK ile “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile KOBİ tanımı yeniden belirlendi.

Buna göre KOBİ:  250  kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlandı.

Bu değişikliğe paralel olarak KOBİ’ler aşağıdaki şekilde yeniden sınıflandırıldı.

 1. a) Mikro işletme:10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 2. b) Küçük işletme:50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 3. c) Orta büyüklükteki işletme:250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.”

 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 • Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir. 
 • Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;
 •  Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri,
 • Konsantre güneş enerjisi sistemleri,
 • Rüzgar enerji sistemleri,
 • Jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için) 
 • 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir. 
 • Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:
 • Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
 • Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

GES Başvuru Süreci ( Minimum 2 – 2,5 aylık bir süreç )

Aşağıdaki infografik ile çatı başvuru süreci anlatılmaktadır. Görevli Dağıtım Şirketindeki işlemler; 2 – 2,5 aylık bir süreç almakta; daha sonra TEDAŞ’a yapılan başvuru ve onay sürecinden sonra (2 – 4 hafta), bağlantı anlaşması imzalanabilmektedir.

Önerimiz: Bütün bu programlarda daha önce alınmış bir çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması gerekli olduğu için; bu çalışmayı yapıp; böyle bir programı beklemeniz daha doğru olacaktır. OG seviyesinde alınan çağrı mektuplarının 2 yıl geçerliliği; AG seviyesinde alınan çağrı mektuplarının 1 yıl geçerliliği vardır.

Ağustos 2020 2021 veya Eylül 2020 2021 aylarında Tarım ve Orman Bakanlığının KKYDP hibe programı açıklanması beklemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının bu programında KOBİ’lerin tamamına- Orta Büyüklükteki İşletmelerde dahil olmak üzere- 

GES ile ilgili tüm istek ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ipard 9. Çağrı Programı

TKDK-Dokuzuncu Çağrı İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. 

Programın Kaynağı

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır. 

Başvuru Yapacak İller

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Güneş Enerjisi Hibesi İçin Başvuru Yapılacak İller

Desteklenecek Tedbirler ve Destek Bütçesi

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir. 

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

Güneş Enerjisi Hibe Destek Bütçesi

Başvuru Tarihleri

Tedbir Adı Başvuru Tarihleri
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme 

(302) 

Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. 

Başvuruların son teslim tarihi 26.06.2020, saat 18:00’dir. 

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 

(101) 

Başvurular 01.06.2020 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 30.06.2020 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. 

Başvuruların son teslim tarihi 03.07.2020, saat 18:00’dir. 

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yatırım Süreleri

Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. Merhaba ben Metin Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 19-20 dönüm arası verimsiz bir tarlam bar oraya anahtar teslim güneş enerji santrali kurmak istiyorum kanun kural devlet destekli yada kredili olarak yardımcı olursanız sevinirim selamlar

 2. Geri bildirim: İsmet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Teklif Alın