Solar Enerji

1 Megawatt Güneş Enerjisi Maliyeti Nedir?

1 Megawatt Güneş Enerjisi Maliyeti Nedir
1 Megawatt Güneş Enerjisi Maliyeti Nedir

1 Megawatt Güneş Enerjisi Maliyeti Nedir?

Güneş Enerjisi santrallerinde maliyetler arazinin lokasyonuna göre, arazinin eğimine göre, Enerji nakil hattı ile arazinin mesafesine göre  rakamsal olarak değişmektedir. Arazi ve Çatı Güneş enerji santraller yatırım maliyetleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Çatı Güneş enerji santralleri arazi veya bir diğer ifadeyle güneş tarlalarına göre daha düşük maliyetlidir. Genel olarak 1 megawatt güneş enerjisi kurulum maliyeti arazi dahil 950.000 $ dolaylarındadır. Bu fiyata arazinin bulunması, bürokratik işlemler ve kurulum hizmetleri dahildir. Kurulacak güç kapasitesi arttıkça birim maliyet nispeten biraz daha düşmektedir.1 MW Çatı ges maliyeti çatı tipinden tipine farklılık arzetmektedir. Örneğin sandviç panelli bir fabrika çatı GES projesi 670.000 USD iken membran çatı güneş enerji santrallerinde bu rakam 720.000 -730.000 USD dolaylarına çıkabilmektedir. Inverter bazlı da bu rakamlar değişmektedir. Maliyet olarak Çatı GES projeleri arazi GES projelerine göre daha uygun olmasına rağmen ışınım olarak da arazi GES projelerinden daha az ışık alarak daha az üretmektedir. Noktasal olarak aynı lokasyonda örneğin İstanbul’da bir çatı GES projesinin ışınım değeri 1180 iken aynı adres de arazi GES kurulması halinde ışınım 1300 düzeylerinde olacaktır. Çünkü çatı GES projelerinde fabrika çatı eğimi kullanılmaktadır. Bu eğim 7 ila 13 derece arasında kalmaktadır ve ışınım sınırlı olmaktadır. Çünkü güneş açıları çatının cephesi ile sınırlı kalmaktadır. Oysa arazi GES kurulduğunda eğim 25 ila 28 derece olmakta ve paneller güney cepheye yerleştirilmektedir. Daha yoğun ışınım aldıkları için de arazi GES projeleri çatıya göre %10-15 arasında daha fazla elektrik üretmektedir.

Işınım (Işıma) Değeri Nedir?

Yeryüzü veya başka bir ifadeyle fabrika çatısı veya arazi GES projelerinde belirli bir noktaya düşen  güneş ışınlarından alınan ısının yeniden atmosfere gönderme olayına ışıma denir. Bu döngüye bilimsel olarak çevrebilimciler radyasyon veya yansıma olarak da ifade ederler. Güneş ışınları yeryüzünü kullanarak ışıma gerçekleştirir ve günümüz teknolojisinde güneş panelleri kullanılarak yenilebilir enerji kaynağı olarak bu ışımalar ile elektrik üretimi sağlanır. Türkiye’de ışınım değerleri bölge veya konumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Işınım değerlerini tespit edebilmek için dünya da kullanılan pek çok simülasyon programı vardır. Bunların arasında en çok kullanılan uygulamalar NASA, Pvgis, Pvsyst ve PvSol gibi uygulamalardır. Noktasal konum baz alınarak programdan programa göre o bölgenin son 10 ila 30 yıllık iklim koşulları dikkate alınır.(Rüzgarlı hava, kapalı hava, yağmurlu hava, karlı hava, bulutlu vs)Bu değerlere göre 10 yıllık veya 30 yıllık ortalama ışınım değerleri çıkarılabilmektedir. Günümüz GES kurulumlarında baz alınan simülasyon değerleri gerçeğe yakın değerler vermekle birlikte kurulumlar bu değerlerin genelde %5-6 daha fazla değerinde elektrik üretimi gözlemlenmektedir.

ışınım değeri
ışınım değeri

Çatı GES ile Arazi GES Projelerinde en Temel Farklar Nelerdir?

 • Çatı GES projelerinin arazi GES projelerinden ayıran en büyük farkları yatırım için çatı alanı kullanıldığı için ek maliyet olmamasıdır. Arazi de yatırım için mutlaka bir arazi alınması gerekmektedir veya yatırımcının sahip olduğu bir sabit kıymet taşıyan bir arazi veya tarlayı ek olarak kullanmak zorundadır. Arazi sınıfı marjinal tarım arazisi olmalıdır. Sulama havzasında da yer almamalıdır. Güneşlenme ışınım değeri kriterlerine uyumlu olmalıdır.
 • Çatı da konstrüksiyon için alüminyum kullanılırken arazi veya tarla GES projelerinde çelik kullanılmaktadır.
 • Çatı GES projelerinde AC ve DC kablolar arazi GES projelerine göre daha az kullanılmaktadır.
 • Ayrıca çatı GES projelerinde kurulum sonunda enerji bağlantısı mevcut trafo ve şebekeye direkt bağlanabilir iken arazi GES projelerin de araziye yakın enerji nakil hattına veya bölge trafo merkezine elektrik hattı ile bağlanması gerekir. Mevcutta 1 KM enerji nakil hattı maliyeti yaklaşık olarak 60.000 USD seviyelerindedir.
 • Çatı GES projelerinde ÇED belgesi gerekli değil iken Arazi GES projelerinde projenin büyüklüğüne göre ÇED Belgesi gereklidir.(Çevresel Etki Değerlemesi) 990 kWe DC altındaki güçler de ÇED belgesi gerekli değil yazısı ile işlem yapılabilir iken 991 kWp DC ve üzeri güçlerde ÇED belgesi gereklidir ve ÇED belgesinden dolayı harç ve takip işlemlerinden dolayı da ek bütçe maliyetleri oluşmaktadır.
 • 1 MW Çatı GES proje başvuru, projelendirme, kurulum ve kabul süreçleri ortalama 6 ay sürmektedir.1 MW Arazi GES projelerinde ise süreç ortalama 9-10 ay sürmektedir. Arazi GES başvurusu sonrasında, projelendirme sürecinde eşzamanlı ÇED belgesi çıkarılmaktadır. Harici olarak arazi GES (tarla GES) projelerinde bağlı olduğu ile göre İlçe Belediye veya İl Özel İdarelerinden 2 çeşit imar planı çıkartılması gerekmektedir. İmar planı sonrasında inşaat ruhsatı çıkarılması akabinde kurulum ve en son kabul sürecinde yapı ruhsatı ile iskan alınması gerekmektedir. Arazi GES süreçleri bu bürokratik işlemlerden dolayı çatı GES projelerinde göre çok daha uzun sürmektedir. Ayrıca ÇED başvurularında 991 kWp DC ile 9900 kWp DC ÇED (küçük ÇED) süreci yaklaşık olarak 30-45 gün sürmektedir.9901 kWp DC(büyük ÇED) ve üzeri projelerde ÇED süreci yaklaşık olarak 8-10 ay sürmektedir. Arazi GES başvurularında daha önceleri küçük ÇED’e tabi projelerde ÇED belgesi olmadan başvuru yapılamaz iken son yönetmelikte bu zounluluk kaldırılmıştır. Başvuru sonrası kabul işlemlerinde kadar ÇED yine çıkarılması gerekmektedir. Büyük ÇED için daha önce başvuru da ÇED çıkarılması zorunlu değil idi. Çağrı mektubu başvuru sonrasında veya eşzamanlı yürütülebiliyordu. Son yönetmelikle bu durum sabit bırakılarak değişiklik yapılmamıştır.

1 MW Çatı GES için Fiyata Dahil olan Ekipman ve Hizmetler Nelerdir?

 • 1818 Adet Güneş Paneli (550 Wp Gücünde Panel/Adet)
 • 8 Adet Inverter (100 KW/Adet)
 • Aluminyum Konstruksiyon (Rüzgar yüküne bağlı olarak Tam Boy veya Parça Profil)
 • 26000 Metre DC kablo (Bakır olmak zorunda)
 • 500 Metre AC Kablo (Bakır veya Alüminyum iletkenli olabilir)
 • 1 Set Kablo Tavası
 • 200 Adet Konnektor
 • 1 Adet Haberleşme Cihazı
 • 1 Set Meteoroloji İstasyonu
 • GES Dağıtım Panosu
 • 600 Metre Haberleşme Kablosu
 • 500 Metre Topraklama Galvaniz Şerit
 • 500 Metre Topraklama Galvaniz Kablosu
 • 1 Set İkaz Levhaları
 • 1 Set Yangın Tüpü
 • 1 Set Etiketleme
 • 1 Set Sarf Malzeme
 • All Risk Sigortası
 • 2 Yıllık Bakım ve Onarım Garantisi
 • Tüm ürün nakliyeleri
 • Proje Başvuruları
 • İtfaiye Onayı
 • GES uygunluk belgesi
 • İş Makinaları (JCB –Forklift)
 • Kabul İşlemleri
 • Elektrik İşçiliği
 • Mekanik –Montaj İşçiliği

Dahil Olmayanlar Nelerdir?

 • Otoprodüktör Revizesi gerekli durumlarda Otop Değişim ve Revizyonu
 • Harçalar
 • Yangın Merdiveni

1 Megawatt GES için En İyi Yerler Nelerdir?

Güneş enerjisi projelerinde Türkiye’de 81 il için ışınım değerleri birbirinden farklılık göstermektedir. Türkiye ortalama ışınım değeri yıllık 1500 kWh’dır. Bunun anlamı şudur. 1 MW yani 1000 kWp DC kurulum yaptınız diyelim. Işınım ile toplam kurulu güç DC değerini çaptığınızda 1 yıl sonunda o noktada üretilecek yıllık elektrik miktarını bulabilirsiniz. Türkiye’de elektrik tüketim ölçü birimi faturalar da kWh’dır. Işınımı 1500 kWh olan bir arazi GES de 1MW DC (1000 kWp DC) için 1500*1000=1.500.000 kWh elektrik üretilir. Türkiye coğrafi özellikleri bakımından güneş enerji yatırımları açısından kritik ve özel bir öneme sahiptir. Kuzeyde ortalama ışınım 1300-1400 kWh iken güney illerimizde 1600-1700 kWh ,güneydoğu illerimizde zaman zaman 1900 kWh yıllık elektrik üretimine haiz ışınım değerlerimiz mevcuttur. Türkiye açısından baktığımız da en güzel ışınıma sahip en iyi yerler iç Anadolu Bölgesi ve güney doğu illerimizdir. Yatırımcılar her bölge için yatırım yapmaktadır Türkiye’de 1 Megawatt GES için en iyi yerler, güneş ışığının bol olduğu ve rüzgar hızlarının yüksek olduğu bölgelerdir.

1 Megawatt’ta Yap – İşlet – Devret Olur mu?

1 Megawatt güneş veya rüzgar enerji santrali için Yap-İşlet-Devret (YID) modeli kullanılabilir. Bu model, bir santrali yapmak için bir yatırımcıya veya yatırım grubuna finansman sağlamak, santralin işletilmesini ve bakımını yatırımcıya veya yatırım grubuna devretmek ve son olarak, santralin üretiminden elde edilen enerjiyi devlet veya bir şirkete satmak şeklinde çalışır. Bu model, santral yapımının maliyetini yatırımcıya yüklerken, devlet veya şirkete enerji sağlamaktadır.

1 MW Çatı GES projelerinde Yap-İşlet –Devret modeli ile amorti süresi ortalama 6-8 Yıldır. Arazi GES projelerinde ile bu süre 8-10 Yıl aralığındadır. Ülkemizde Yap-İşlet-Devret (YID) modeli çok yoğun olmamakla birlikte proje bazlı olarak genel de büyük çaplı projelerde görülmektedir. Yatırımcıların banka kredibilitesi yüksek olması halinde leasing ile finanse edilerek Yap-İşlet-Devret (YID) modeline göre çok daha kısa sürelerde firmalar finansman kullanarak ilerlemeyi tercih etmektedir.

1 Megawatt Güneş Enerjisi Kaç Metrekaredir?

1 Megawatt (MW) güneş enerjisi için çatı ve arazi GES projelerinde gerekli alan metrekaresi değişmektedir. Çatı GES projelerinde panel boyutları, çatı alanı, baca, havalandırma kanalları, aydınlatmalar ve diğer faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Çatı GES projelerinde 1 MW ortalama 6000-6500 metrekare alana oturmaktadır. Çatı malzemesi membran veya beton zemin olması halinde gerekli alan 7000 metrekareye kadar çıkabilmektedir.

Arazi GES projelerinde Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından belirtilen azami sınır 1 MW için 15380 metrekaredir. Örneğin 1 Megawatt GES kurulacak olsun ve arazi 200 Dönüm olsun. YEGM (EPDK) burada arazin ne kadar büyük olursa olsun 1 MW GES için 15380 Metrekareye sığmasını talep etmektedir. Bu alan başvuru esnasında verilecek koordinat düzleminde tespit edilebilmektedir gerek başvuru sonrasında gerek ÇED başvurusunda da bu alanlara riayet edilmesi önem arzedilmektedir. Bu alandan daha fazla bir alana kurulum yapılmak istenmesi halinde başvuru reddedilmekte ve tekraren başvuru yapılması istenmektedir. Türkiye ortalamalarında 1 MW 15000 metrekare alana oturmaktadır. Arazinin ortalama yükseklik eğimi ile kuzey/güney eğimli olması gibi durumlar bu metrekare doğrudan etki etmektedir. Örneğin güney eğimli bir arazi de yani güneye cepheli bir arazi de panel sehpaları arasındaki ofset 3 ile 4 metre arasında değişmektedir genel olarak 3,5 metre civarında bırakılmaktadır. Çünkü panel temizliği için traktör vs. unsurların kullanılabilmesi kolay menavra yapılabilmesi veyahut kış aylarında herhangi bir kazaya mahal vermemek için bu ofset yani aralıklar olabildiğince korunmaktadır. Şayet arazi kuzey eğimli olması halinde panel sehpalarının gölge boylarının daha uzun olacağından dolayı ofset mesafeleri 4,5-5 metrelere de kadar çıkabilmektedir. Bu tipli durumlar da daha fazla alan kullanılacağı için panellerin kapladığı alan da artmaktadır.

1 MW Güneş Enerjisi Santrali Ne Kadar Elektrik Üretir
1 MW Güneş Enerjisi Santrali Ne Kadar Elektrik Üretir

1 MW Güneş Enerjisi Santrali Ne Kadar Elektrik Üretir?

Genellikle projeden projeye değişiklik göstermektedir. GES projelerinde çatı tipi ve arazi tipi olarak 2 farklı şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Çatı GES projelerinde genellikle bölgeye göre değişiklik gösterdiği gibi kullanılan malzemeye göre bile üretim değerlerinden değişiklikler olabilmektedir. Çatı GES projelerinde ortalama 1 MW Çatı GES projeleri için 1.200.000-1.400.000 kWh olarak elektrik üretmektedir. 1 MW Arazi GES için ise 1.350.000 – 1.700.000 kWh olarak elektrik üretmektedir. Buda yaklaşık olarak Çatı GES’de yıllık 5.000.000 – 7.000.000 Türk lirası tasarruf sağlamaktadır.

1 Megawatt Elektrik kaç Eve Yeter?

1 MW Çatı GES projeleri ortalama 1.200.000 kWh elektrik üretmektedir. Genel olarak baktığımızda ise yıllık olarak 5.000.000 Türk lirası kadar enerji üreterek birçok evin elektrik faturasını karşılayabilmektedir. Örnek olarak 1 evin yıllık 5.000 TL faturası olduğunu düşündüğümüzde yaklaşık olarak yıllık 1000 evin elektrik faturası karşılayabilmektedir. Arazi GES projelerinde üretilen elektrik daha fazla olduğu için ortalama 1500 evin elektrik faturasını karşılamaktadır.

1 Dönüme Kaç Güneş Paneli Sığar?

GES projelerinde kurulacak yer çok önemlidir. Projenin büyüklüğüne göre ve kapladığı yere göre değişkenlik göstermektedir. Arazi GES projeleri Çatı GES projelerine göre daha fazla yer kaplamaktadır. Ortalama olarak arazi GES projelerinde 1 MW 15000 metrekareye oturduğu düşünülür ve 1 MW içn 550 Wp panellerin kullanıldığı düşünülür ise 1 MW da 1818 adet panel kullanılır. Aynı oranlar bakacak olursak 1 dönüme 120 adet panel sığabilmektedir.

Çatı GES projelerinde ise 1 MW 6500 metrekare alana oturduğunu varsayalım.1 MW da 1818 panel kullanalım.(550 Wp Panel)Çatı GES projelerinde 1 dönüme yaklaşık 28 adet panel sığmaktadır.

Güneş Enerji Santralleri Satılabilir Mi?

YEKDEM kapsamında 1 MW şeklinde kurulan lisanslı GES santralleri 0,133 cent USD bedelle 10 yıl boyunca devlete elektrik üretip satar. Bu lisanslı santrallerin 49 yıllık elektrik üretip satma hakkı vardır. İlk 10 Yılında devlete 0,133 cent üzerinden satış garantisi vardır. Lisanssız arazi GES’lerin satılması da söz konusudur. Fakat öz tüketim kaynaklı kuruldukları için satın aldıkları santralden mahsup edebilmeleri için mutlaka da bir tüketim noktaları olması gerekmektedir.

2023 yılında Ev Tipi Çatı GES Maliyetleri Ne Kadardır?

Güneş enerji projelerinde kurulacak güç düştükçe kurulum birim maliyeti yükselmektedir. Ülkemizde 1 kW çatı GES maliyeti 2000 USD , 5 kW çatı GES maliyeti 1500 USD , 10 kW çatı GES maliyeti 1300 USD , 25 kW çatı GES maliyeti 1100 USD, 50 kW çatı GES maliyeti 1000 USD dolaylarındadır. Ev için güneş paneli fiyatları proje bazlı değişmektedir. 1 ev için güneş paneli maliyeti Türkiye ortalamasında yaklaşık 10 KW güneş paneli fiyatları 13.000 USD bandındadır.

 • 1 KW güneş enerji paneli 2000 USD
 • 5 KW güneş enerji paneli 1500 USD
 • 10 KW güneş enerji paneli 1300 USD
 • 25 KW güneş enerji paneli 1100 USD
 • 50 KW güneş enerji paneli 1000 USD

Panel Çeşitleri Nelerdir ?

Dünya da 2 çeşit panel bulunmaktadır. Monokristal  ve polikristal olarak adlandırılmaktadır. Poli kristal paneller halihazırda günümüzde kullanılmamaktadır. Sebebi panel verimlilikleri düşüktür. Ortalama panel verimlilikleri % 14-17 seviyesindedir. Monokristal paneller günümüzde kullanılan yaygın panellerdir. Panel verimlilikleri %20 – 22 aralığındadır.(400-550 Wp paneller) 650 – 680 Wp panellerde verimlilik %25-26 aralığındadır. Bu paneller henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır.

 • On Grid sistemler Şebekeye entegre sistemlerdir.
 • Off Grid sistemler şebekenin olmadığı yayla, dağ evi ve tarlalar da kullanılan bağ evleri, karavanlar, tekneler, konteyner evler, kampa alanları vs. yapılarda kullanılan sistemlerdir. Bu tipli sistemlerde akü ile depolama yapılmaktadır. On Grid sistemlerde depolama olmayıp şebeke akü gibi kullanılmaktadır.

1 MW Rüzgar Türbini Maliyeti ve Kazancı Ne Kadardır?

1 MW RES maliyeti yaklaşık olarak 4.000.000 Euro Olup , yıllık kazancı 1.500.000 Euro bandındadır. RES yatırımları GES yatırımlarına göre daha yüksek maliyette ve daha yüksek getirili olmasına rağmen süreçleri de çok daha uzundur.RES bakım ve servis şartları daha yüksek bedellidir. Arıza olması durumunda ekstra yüksek külfetler oluşturabilmektedir. GES bakım ve servis hizmetleri çok cüzi olmakla birlikte hareketli parçalar olmadığından arıza gösterme şansın Rüzgar türbinine göre çok çok düşüktür.

Yenilenebilir Enerji Sektörü ile ilgili faydalı blog içeriklerimizi Google Haberler'den takip etmek ister misiniz? Google Haberlere Abone Ol

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Teklif Alın